Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Działania promocyjne

Światowy Dzień Akredytacji 2016 09-06-2016


9 czerwca - Światowy Dzień Akredytacji:
"Akredytacja: globalne narzędzie wspierające politykę publiczną".

Tegoroczne hasło Światowego Dnia Akredytacji dotyczy wykorzystania akredytacji we wszystkich obszarach sektora publicznego – na poziomie administracji krajowej i samorządowej. Akredytacja jest globalnym narzędziem, którego celem jest pomoc w realizacji zadań władz lokalnych, krajowych i międzynarodowych.

Normy, ocena zgodności i akredytacja są narzędziami rynku, które mogą być stosowane przez organy administracji publicznej w obszarze odpowiednich regulacji prawnych dotyczących bezpieczeństwa publicznego, ochrony środowiska, zapewnienia sprawnie i skutecznie działającego rynku, zaufania społecznego czy zapobiegania nadużyciom.

 

  Plakat

Możliwe są cztery podstawowe sposoby korzystania z akredytacji i różnych form oceny zgodności przez sektor publiczny:

  • Administracja publiczna może wspomóc doskonalenie działalności biznesowej, zachęcając do korzystania z oceny zgodności, czego efektem jest minimalizacja ryzyka związanego z dostarczaniem towarów i usług oraz promocja handlu.
  • Akredytowane wyniki oceny zgodności mogą pomóc organom administracji publicznej w osiąganiu i wprowadzaniu w życie polityk rządu.
  • Ocena zgodności jest wykorzystywana przez organy administracji publicznej w opracowywanych ustawach.
  • Administracja publiczna może udoskonalić swoje funkcjonowanie poprzez stosowanie oceny zgodności we własnych strukturach.

W celu pokazania możliwości zastosowania akredytowanych wyników oceny zgodności opracowano stronę www.publicsectorassurance.org. Zaprezentowane tam zostały przykłady z całego świata, wyjaśniające w jaki sposób akredytacja wykorzystywana jest do realizacji zadań związanych z polityką publiczną. Od wsparcia nauki w dziedzinie medycyny sądowej w Wielkiej Brytanii, poprzez dobrowolne programy w Stanach Zjednoczonych, poprawę bezpieczeństwa żywności w Australii, ochronę konsumentów w zakresie bezpieczeństwa wyrobów w krajach Zatoki Perskiej, strona ta pokazuje rzeczywiste przykłady gdzie akredytacja pomaga w realizacji polityki publicznej.

W odpowiedzi na oczekiwania biznesu zmagającego się z uciążliwą biurokracją oraz potrzeby administracji publicznej, której zadaniem jest działanie na rzecz interesu publicznego, akredytacja umożliwia zastosowanie rozwiązań, które mogą być terminowo i efektywnie wdrożone. Od bezpieczeństwa i ochrony zdrowia do rozwoju gospodarczego oraz wspierania handlu i rozwiązywania problemów dotyczących przestępczości i poprawy bezpieczeństwa publicznego, akredytacja jest wiarygodnym narzędziem, które umożliwia organom administracji publicznej zapewnienie zaufania do prowadzonej przez nie polityki publicznej.

Akredytowane działania oceny zgodności, takie jak certyfikacja, wzorcowania, badania, inspekcja oraz walidacja i weryfikacja są ważnymi czynnikami dla sektora publicznego pod kątem spełnienia celów realizowanej polityki. Wykorzystanie akredytacji przez administrację publiczną na całym świecie pokazuje jakim może ona być efektywnym i dynamicznym narzędziem dla rządów i regulatorów. IAF i ILAC opracowały broszurę, która opisuje w szczegółowy sposób jak skutecznym narzędziem, wspierającym politykę publiczną jest akredytacja. Przykłady zastosowania akredytacji dostępne są na, wcześniej wspomnianej, stronie www.publicsectorassurance.org

 

Film promocyjny >>

Powrót