Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Działania promocyjne

Święto Akredytacji - 9 czerwca 17-06-2011

"W dużej mierze dzięki wam mamy gwarancję, że kupujemy to, co trzeba, że nie ma tam jakiegoś oszustwa i podstępu."

Waldemar PawlakW relacji z obchodów 10-lecia działalności PCA i Światowego Dnia Akredytacji, telewizyjne "Wiadomości" pokazały ten fragment wystąpienia Waldemara Pawlaka, wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki, skierowanego do pracowników Polskiego Centrum Akredytacji oraz zaproszonych gości, reprezentujących instytucje związane z systemem oceny zgodności. W dalszej części swego przemówienia W. Pawlak porównał PCA do roli notariusza, który cieszy się pełnym zaufaniem społecznym i daje gwarancje wiarygodności. Na koniec złożył życzenia dalszych sukcesów w tak bardzo potrzebnej i odpowiedzialnej pracy.

Zacytowane w TVP słowa wicepremiera W. Pawlaka nabierają szczególnego znaczenia w kontekście tragicznej w skutkach epidemii, spowodowanej bakterią Escherichia coli.

Odpowiadając na pytanie dziennikarza "Wiadomości", dyrektor Polskiego Centrum Akredytacji, dr inż. Eugeniusz W. Roguski podkreślił:

"Gdyby nie ten system, zbudowany w Polsce, w Unii Europejskiej i w wielu krajach na świecie, to zdarzenia w zbliżonej skali, a może i większej, jak w Niemczech, moglibyśmy mieć codziennie".

Telewizja Polska S.A. oraz Program Pierwszy Polskiego Radia objęły patronatem medialnym obchody Światowego Dnia Akredytacji, połączone w tym roku z uroczystościami dziesięciolecia PCA.

Media, zwłaszcza elektroniczne, od tygodni rozpoczynały swoje serwisy od informacji o rosnącej liczbie zachorowań i kolejnych ofiarach śmiertelnych, dlatego - oprócz pytań dotyczących istoty i znaczenia akredytacji - dziennikarze pytali o epidemię i rolę PCA w systemie ochrony obywateli przed różnymi zagrożeniami.

W czwartek, 9 czerwca, w porannym programie TVP 1 "Kawa czy herbata?", w rozmowie z panią Lucyną Olborską, zastępcą dyrektora PCA, oprócz tematów rocznicowych, nie zabrakło odniesień do kwestii bezpieczeństwa żywności.

Gościem "Sygnałów Dnia" w radiowej "Jedynce", o 8.15, był dyr. E. W. Roguski. Wywiad transmitowano równocześnie na antenie TVP HD.

Wieczorne uroczystości, zgromadziły w warszawskim Teatrze Capitol ponad 200 osób: obecnych i byłych pracowników PCA, auditorów oraz gości, reprezentujących m.in., główne inspekcje: sanitarną, ochrony środowiska, weterynaryjną oraz jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Polski Komitet Normalizacyjny i Główny Urząd Miar.

Wicepremier Waldemar Pawlak, który był gościem honorowym, otrzymał z rąk dyr. E.W. Rogulskiego specjalną statuetkę, wykonaną dla upamiętnienia 10-lecia działalności PCA. Statuetkami wyróżniono również dziesięciu auditorów: Ryszardę Chachulską, Marka Dobeckiego, Teresę Lachowicz-Balcer, Janusza Saka, Zbigniewa Smoczyńskiego, Jolantę Szymańską, Marię Tabaczyńską, Andrzeja Wacha, Romana Witkowskiego i Halinę Wróblewską.

Trudne początki funkcjonowania Polskiego Centrum Akredytacji przypomnieli w swych wystąpieniach: Karol Hauptman - pierwszy dyrektor PCA (2001-2008 r.) oraz Wojciech Henrykowski - przewodniczący (w trzech kadencjach) Rady ds. Akredytacji.

Z kolei pani Lucyna Olborska, zastępca dyrektora PCA omówiła trzy filary, na których opiera się funkcjonowanie Polskiego Centrum Akredytacji. Określają je trzy daty: 1 stycznia 2001 roku - wejście w życie przepisów ustawy o systemie oceny zgodności, na mocy których PCA rozpoczęło działalność, następnie 24 listopada 2004 r. - podczas Zgromadzenia Ogólnego EA (European co-operation for Accreditation) w Zagrzebiu, PCA podpisało umowę o wzajemnym uznawaniu - EA Multilateral Agreement. Tym samym PCA zostało przyjęte do grona sygnatariuszy EA MLA. Trzecią ważną datą był rok 2008, w którym ukazało się Rozporządzenie WE 765/2008 (obowiązujące od 2010 r.) ustanawiające ramy prawne dla usług akredytacyjnych świadczonych w Europie.

O tym, że w zjednoczonej Europie Polskie Centrum Akredytacji doskonale daje sobie radę i obecnie plasuje się w ścisłej czołówce wśród jednostek akredytujących z krajów UE - mówił dyr. E.W. Roguski. Podkreślił przy tym, że o sukcesie zadecydowały zmiany w systemie zarządzania oraz odpowiednie, pełne życzliwości relacje między starszymi i nowo zatrudnianymi pracownikami. Podziękował również za nadesłane gratulacje i życzenia z okazji jubileuszu PCA. Wszyscy, którzy pracują w PCA od początku jego istnienia - służąc swym doświadczeniem oraz wiedzą młodszym (stażem) kolegom i koleżankom -zostali uhonorowani nagrodami rzeczowymi. Wszystkich, w porządku alfabetycznym, wymieniamy: Dorota Budny, Krystyna Cieślińska, Kazimiera Czerwińska, Zdzisław Erenc, Hanna Gałązka, Teresa Heythausen, Magdalena Kincel, Adela Malta, Krystyna Misterska, Małgorzata Olczak-Wąsik, Teresa Parol, Anna Plewako, Sylwia Pokorska, Katarzyna Ptaszyńska, Urszula Seweryn, Mirosław Szlenda, Sylwia Śmietanowska, Teresa Turek-Daruk, Małgorzata Tworek, Krystyna Urban, Tomasz Wontorski i Tomasz Żołyniak .

Ten dzień był najlepszą okazją, by przed tak wspaniałym audytorium odbył się premierowy pokaz 6-minutowego filmu promującego system oceny zgodności, wyprodukowanego przez firmę ROTOCO na zlecenie Polskiego Centrum Akredytacji. Długo nie milknące oklaski ze strony bardzo wymagającej, bo złożonej z najwybitniejszych fachowców w tej branży - były dla jego twórców najlepszym potwierdzeniem ich kompetencji. Fragmenty tego filmu już następnego dnia (10.06. br., o godz. 12.00) były wykorzystane w relacji telewizyjnych "Wiadomości".

Po części oficjalnej, zebranych w Teatrze Capitol, w jeszcze lepszy nastrój wprowadziła świetna komedia Neila Simona pt. "Dziwna para", w doborowej obsadzie aktorskiej, z Cezarym Żakiem na czele. Wielokrotnie ich grę nagradzano brawami przy otwartej kurtynie.

Po spektaklu, świąteczny wieczór zakończył koktajl. Wszyscy świetnie się bawili i wychodzili w szampańskim nastoju.

A jak ocenia przebieg uroczystości dyrektor Polskiego Centrum Akredytacji, dr inż. Eugeniusz W. Roguski?

- Anglicy mawiają przy takiej okazji: "What a day!" ("Co za dzień!") - mówi E.W. Roguski. Warto było wziąć przykład z królowej Elżbiety II, która swoje urodziny obchodzi w czerwcu (miesiącu swej koronacji), choć urodziła się 21 kwietnia , ale ten miesiąc nie gwarantuje dobrej pogody w Wielkiej Brytanii. My swoje urodziny (1 stycznia) połączyliśmy z czerwcowymi obchodami Światowego Dnia Akredytacji. Dzięki patronatowi medialnemu Telewizji Polskiej SA i Programu Pierwszego Polskiego Radia, mieliśmy okazję przybliżenia specyfiki naszej pracy ogromnej widowni. Chciałbym w tym miejscu, na ręce dyrektora-redaktora naczelnego radiowej "Jedynki", Ryszarda Hińczy oraz dyrektora Biura Marketinu TVP SA, Daniela Wójtowicza, złożyć serdeczne podziękowania dla dziennikarzy i pracowników technicznych, którzy tworzyli programy z okazji naszego jubileuszu i święta akredytacji. Wszystkim naszym klientom będziemy przypominali o konieczności płacenia abonamentu rtv (PCA płaci rzetelnie), gdyż tylko w mediach publicznych problematyka systemu oceny zgodności może być tak szeroko i profesjonalnie pokazana. Słowa uznania i podziękowania za świetną pracę należą się również pani Małgorzacie Olczak-Wąsik, kierownikowi Działu Współpracy Międzynarodowej i Wydawnictw PCA, na której spoczywała odpowiedzialność za organizację wszystkich uroczystości w tym dniu.

Fotoreportaż:
 

Powrót