Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Działania promocyjne

Targi EuroLab 2012 06-04-2012

Podobnie jak w latach ubiegłych, tak i podczas tegorocznych XIV Międzynarodowych Targów Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab 2012, - zarówno stoisko Polskiego Centrum Akredytacji, jak i zorganizowane przez PCA seminarium - cieszyły się wśród uczestników i zwiedzających dużym zainteresowaniem. Wielu chętnych skorzystało z bezpośredniej rozmowy z ekspertami PCA, którzy byli do dyspozycji przez wszystkie dni Targów.

Mimo iż dokładnie w tym samym czasie co seminarium PCA: "Bezpieczna żywność i woda pitna", odbywało się na terenie Targów kilka innych warsztatów, seminariów i konferencji, naszych wykładowców wysłuchało ponad 200-osobowe audytorium.

Lucyna Olborska, zastępca dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji Otwierając seminarium, pani Lucyna Olborska, zastępca dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji wyjaśniła, że jego temat jest praktycznym rozwinięciem - ustalonego przez ILAC i IAF - hasła obchodów Światowego Dnia Akredytacji w 2012 r.

Seminarium składało się z czterech wykładów. Tadeusz Matras, kierownik Działu Akredytacji Laboratoriów Badawczych (AB) omówił problematykę związaną z akredytacją laboratoriów badawczych i jednostek certyfikujących wyroby oraz systemy zarządzania, w kontekście bezpieczeństwa żywności i wody pitnej. Podkreślił znaczenie wielostronnych porozumień EA MLA i ILAC MRA, których PCA jest sygnatariuszem, wspierających wzajemne zaufanie i akceptację akredytowanych wyników  Tadeusz Matras, kierownik Działu Akredytacji Laboratoriów Badawczych certyfikacji, inspekcji, wzorcowań i badań. Przypomniał również zapisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 765/2008 wskazujące obszary wymagające nadzoru, w zakresie których celowym jest wykorzystanie akredytacji.

Kompetencje techniczne akredytowanych laboratoriów badających żywość i wodę pitną - to temat prezentacji Kamili Skrzypczak-Zbiciak, specjalisty Działu AB. Natomiast Hanna Tugi, zastępca kierownika Działu AB przedstawiła referat nt. akredytacji w specyficznych obszarach badań żywności i wody pitnej (badania GMO, badania sensoryczne, elastyczne zakresy akredytacji, metody referencyjne i metody desygnowane) oraz działań w celu harmonizacji oceny kompetencji.

Krzysztof Woźniak, kierownik Działu Akredytacji Jednostek Certyfikujących i Inspekcyjnych, omówił działalność akredytowanych jednostek certyfikujących w obszarze żywności:

  • rolnictwo ekologiczne,
  • produkty tradycyjne i regionalne,
  • produkty rolne i środki spożywcze - certyfikacja zgodności,
  • FSM - system zarządzania bezpieczeństwem żywności wg PN-EN ISO 22000.

Uwzględnił również udział jednostek certyfikujących w ocenie zgodności produktów spożywczych, według prywatnych programów certyfikacji: BRC Global Food Standard oraz QAFP Quality Assurance for Food Products i QMP Quality Meat Program (dwa nowe obszary).

Lucyna Olborska, zastępca dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji
Lucyna Olborska, zastępca dyrektora...
Tadeusz Matras, kierownik Działu Akredytacji Laboratoriów Badawczych
Tadeusz Matras, kierownik Działu Akredytacji...
Uczestnicy seminarium PCA
Uczestnicy seminarium PCA
Powrót