Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Działania promocyjne

Targi EuroLab 2014 14-04-2014

- Problem, który dziś omówimy, jest od dłuższego czasu żywo dyskutowany - zarówno w Polsce, w całej Unii Europejskiej, jak i na forach światowych organizacji zrzeszających krajowe jednostki akredytujące: ILAC oraz IAF - powiedziała Lucyna Olborska, zastępca dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji w wystąpieniu otwierającym seminarium PCA, którego tematem było: "Pobieranie próbek w działalności akredytowanych jednostek oceniających zgodność".

Na seminarium złożyło się sześć prezentacji, przedstawionych przez ekspertów z Działu Akredytacji Laboratoriów Badawczych oraz Działu Akredytacji Jednostek Certyfikujących i Inspekcyjnych.

Wszystkie prezentacje są dostępne pod linkiem umieszczonym na końcu tej relacji, dlatego zasygnalizujemy tylko ich tematykę. Pierwszy wykład, zatytułowany: "Przedmiot oceny zgodności, a próbka przedmiotu oceny", wygłosił Tadeusz Matras, kierownik Działu Akredytacji Laboratoriów Badawczych (AB). Omówił w nim miejsce i rolę pobierania próbek we wszystkich obszarach systemu oceny zgodności: w działalności laboratoriów badawczych, jednostek inspekcyjnych oraz jednostek certyfikujących. Podkreślił, że pobieranie próbek musi gwarantować ich reprezentatywność dla całej partii wyrobów lub materiałów, która podlega badaniom. Tylko wtedy wynik badania jest wiarygodny i może być użyty do oceny zgodności wyrobów. Bez reprezentatywności próbki, nie ma możliwości wykorzystania wyniku jej badania do oceny całej partii - stwierdził T. Matras.

Beata Czechowicz, kierownik Zespołu ds. Badań Wody, Ścieków, Gleb oraz Paliw Płynnych i Stałych w Dziale AB, przedstawiła prezentację pod tytułem: "Proces pobierania próbek - plany, procedury, zapewnienie jakości i dokumentowanie". Podkreśliła w niej, że błędy popełnione przy pobraniu próbki niweczą wysiłek analityka i koszty ponoszone w trakcie analizy. Wyniki analizy mogą odnosić się wówczas tylko do badanej próbki, a nie do całego przedmiotu oceny, co najczęściej prowadzi do podejmowania błędnych decyzji.

"Pobieranie próbek, a postępowanie z obiektami badań" oraz "Dokumentowanie wyników badań z uwzględnieniem etapu pobierania próbek" - to dwa tematy prezentacji Kingi Marciniak, administratora ds. procesu w Zespole ds. Badań Emisji w Środowisku Ogólnym i Środowisku Pracy (Dział AB).

Następnie Monika Obara, koordynator w Działach: Akredytacji Laboratoriów Badawczych oraz Akredytacji Jednostek Certyfikujących i Inspekcyjnych wygłosiła wykład pt.: "Zagadnienia dotyczące pobierania próbek w działalności inspekcyjnej".

Hanna Tugi, zastępca kierownika Działu AB, zatytułowała swoją prezentację: "Akredytacja działalności w zakresie pobierania próbek". Zwróciła uwagę na brak międzynarodowych wymagań akredytacyjnych, umożliwiających akredytację pobierania próbek jako "stand-alone activity", czyli jedyną działalność danej organizacji. Krajowe jednostki akredytujące mają możliwość wypracowania własnych rozwiązań w tym zakresie.

"Pobieranie próbek w działalności certyfikacyjnej" - to kończąca seminarium prezentacja, którą przedstawiła Lucyna Olborska, zastępca dyrektora PCA. Omówiła w niej szczegółowo działalność akredytowanych jednostek certyfikujących w dwóch obszarach: rolnictwo ekologiczne oraz integrowana produkcja roślin.

Przez wszystkie dni stoisko firmowe Polskiego Centrum Akredytacji było licznie odwiedzane przez gości targów, którzy mieli możliwość bezpośredniej rozmowy z ekspertami PCA.

Fotoreportaż:

Powrót