Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Działania promocyjne

Współpraca z LAB 18-01-2013

W 2013 roku kontynuowana była współpraca PCA z dwumiesięcznikiem LAB, w zakresie publikacji artykułów na temat znaczenia akredytacji w potwierdzaniu kompetencji laboratoriów. W kolejnym numerach ukazały się następujące tytuły:

LAB 1/2013 - Dwa artykuły dotyczące działalności PCA:
1. "PCA na XV Tagrach EuroLab" . omówienie tematyki seminarium PCA zatytułowanego "Jakość w kryzysie", przygotowanego na XV Międzynarodowe Targi Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab 2013.
2. "Wspólpraca PCA z HAA" - relacja o wsparciu udzielonemu chorwackiej jednostce akredytującej przez PCA, w zakresie akredytacji organizatorów badań biegłości.

LAB 2/2013 - Dwa kolejne artykuły:
1. "XXIV Walne Zgromadzenie członków klubu POLLAB" - omówienie przebiegu i tematyki spotkania, do udziału w którym dostał zaproszony dyrektor Polskiego Centrum Akredytacji, dr inż. Eugeniusz W. Roguski.
2. "PCA na targach EuroLab 2013" - relacja reporterska z jubileuszowych, XV Międzynarodowych Targów Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab oraz szerokie omówienie referatów wygłoszonych podczas seminarium PCA - "Jakość w kryzysie".

LAB 3/2013 - Dwie relacje ze spotkań zorganizowanych 23 i 27 maja 2013 r. przez PCA:
1. Z przedstawicielami akredytowanych laboratoriów wzorcujących i auditorami.
2. Z przedstawicielami akredytowanych laboratoriów badawczych, wykonujących badania chemiczne i właściwości fizycznych oraz pobieranie próbek wody, ścieków, gleby, odpadów i paliw stałych, ciekłych i gazowych.

LAB 4/2013 - Artykuł omawiający tematykę materiałów opublikowanych w najnowszym 7. numerze "PCA Info".


LAB 5/2013 - Dwie publikacje:
1. "Ekspert PCA o organizatorach badań biegłości" - relacja z kolejnego szkolenia, przeprowadzonego w ramach udziału Polskiego Centrum Akredytacji w projekcie Unii Europejskiej dla Białorusi.
2. "Laboratoria badające paliwa" - reporterski zapis szkolenia dla auditorów PCA. p.t.: "Harmonizacja podejścia do oceny kompetencji laboratoriów badawczych w obszarze badań paliw".

LAB 6/2013 - Sprawozdanie z branżowego spotkania (Warszawa, 21.10.2013 r.) ekspertów PCA z przedstawicielami akredytowanych laboratoriów badawczych, które wykonują badania: chemiczne, mikrobiologiczne, sensoryczne oraz właściwości fizycznych, a także zajmują się pobieraniem próbek wyrobów konsumpcyjnych - w tym żywności.

Powrót