Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Spotkania z Klientami

Spotkanie z przedstawicielami akredytowanych laboratoriów badawczych wykonujących badania czynników chemicznych i pyłowych w środowisku pracy.
Spotkanie z przedstawicielami jednostek certyfikujących systemy.
Spotkanie Działu AE z przedstawicielami akredytowanych laboratoriów badawczych wykonujących badania emisji gazów odlotowych do środowiska.
Spotkanie z przedstawicielami akredytowanych jednostek inspekcyjnych.
Spotkanie z przedstawicielami jednostek certyfikujących osoby.
Spotkanie z przedstawicielami akredytowanych jednostek certyfikujących wyroby.
Spotkanie z przedstawicielami laboratoriów kryminalistycznych.
Spotkanie z przedstawicielami akredytowanych laboratoriów badawczych wykonujących badania emisji gazów odlotowych do środowiska.
Spotkanie z przedstawicielami jednostek certyfikujących systemy.
Spotkanie z przedstawicielami jednostek inspekcyjnych.
Spotkanie z przedstawicielami jednostek certyfikujących wyroby.
18 listopada 2015

Spotkanie z laboratoriami

Spotkanie z przedstawicielami laboratoriów wykonujących testy urządzeń radiologicznych.
1  2  3  4