Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Spotkania z Klientami

Spotkanie z przedstawicielami jednostek certyfikujących osoby.
01 października 2015

Spotkanie z weryfikatorami GHG

Spotkanie z weryfikatorami rocznych raportów emisji gazów cieplarnianych.
Spotkanie PCA z przedstawicielami akredytowanych laboratoriów wzorcujących.
Spotkanie z przedstawicielami laboratoriów medycznych.
Spotkanie z weryfikatorami EMAS
Spotkanie z przedstawicielami akredytowanych laboratoriów badawczych wykonujących badania emisji czynników fizycznych i chemicznych do środowiska - w szczególności do środowiska pracy (Warszawa, 30 marca 2015 r.).
Spotkanie PCA z przedstawicielami akredytowanych laboratoriów badawczych wykonujących badania emisji czynników fizycznych i chemicznych do środowiska.
Spotkanie z laboratoriami wykonującymi badania wyrobów konsumpcyjnych – w tym żywności.
27 listopada 2014

Spotkanie z laboratoriami

Spotkanie z przedstawicielami laboratoriów wykonującymi badania mleka surowego.
Spotkanie z przedstawicielami akredytowanych jednostek inspekcyjnych
Spotkanie z przedstawicielami akredytowanych jednostek certyfikujących osoby.
Spotkanie z przedstawicielami akredytowanych jednostek certyfikujących wyroby.
  1  2  3  4