Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Spotkania z Klientami

22 października 2014

Spotkania z laboratoriami

Spotkania z akredytowanymi laboratoriami wykonującymi badania odpadów.
Spotkanie z przedstawicielami akredytowanych jednostek certyfikujących systemy i weryfikatorami EMAS.
Spotkanie z CAB wykonującymi badania odporności na działanie czynników środowiskowych.
Spotkanie z laboratoriami wykonującymi badania biologiczne produktów rolnych.
Spotkanie z weryfikatorami rocznych raportów emisji gazów cieplarnianych.
Spotkanie z przedstawicielami akredytowanych jednostek certyfikujących osoby.
Spotkanie z przedstawicielami akredytowanych jednostek certyfikujących wyroby.
Spotkanie z przedstawicielami akredytowanych jednostek certyfikujących systemy i weryfikatorami EMAS. 
Spotkanie z przedstawicielami akredytowanych jednostek inspekcyjnych.
Spotkanie PCA z przedstawicielami laboratoriów badawczych.
Relacja ze spotkania z przedstawicielami akredytowanych przez PCA laboratoriów wykonujących badania chemiczne, mikrobiologiczne, sensoryczne oraz właściwości fizycznych, a także zajmujące się pobieraniem próbek wyrobów konsumpcyjnych - w tym żywności.
Spotkanie PCA z przedstawicielami laboratoriów badawczych.
  1  2  3  4