Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Spotkania z Klientami

Spotkanie z jednostkami certyfikującymi osoby 25-11-2016

Spotkanie z przedstawicielami jednostek certyfikujących osoby.

Termin: 25.11.2016 r.

Główne tematy omawiane podczas spotkania:

  • Wymagania rozdz. 8 normy PN-EN ISO/IEC 17024 oraz wytyczne ISO CASCO dla programu certyfikacji osób.
  • Formularz samooceny programu certyfikacji.
  • Oceny do celów notyfikacji dla jednostek certyfikujących osoby.
  • Najczęściej identyfikowane problemy podczas ocen PCA.
  • Zharmonizowane podejście do wybranych wymagań PN-EN ISO/IEC 17024.
  • Nowelizacja formularzy w obszarze jednostek certyfikujących osoby.

Liczba uczestników: 14 osób.

Powrót