Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Spotkania z Klientami

Spotkanie z jednostkami certyfikującymi systemy i weryfikatorami EMAS 16-10-2014

Spotkanie z przedstawicielami akredytowanych jednostek certyfikujących systemy i EMAS.

Termin spotkania: 16.10.2014 r.

Główne tematy omawiane podczas spotkania:

  • Zmiana wymagań akredytacyjnych i nowe wymagania akredytacyjne dla jednostek certyfikujących systemy zarządzania:
  • ISO/IEC TS 17021-2:2012 Ocena zgodności - Wymagania dla jednostek prowadzących audit i certyfikację systemów zarządzania - Część 2: Wymagania dotyczące kompetencji do auditowania i certyfikacji systemów zarządzania środowiskowego – doświadczenia z przeprowadzonych ocen
  • ISO/IEC TS 17021-3:2013 Ocena zgodności - Wymagania dla jednostek prowadzących audit i certyfikację systemów zarządzania - Część 3: Wymagania dotyczące kompetencji do auditowania i certyfikacji systemów zarządzania jakością – przygotowanie do przeprowadzenia ocen
  • EA-6/02 M: 2013 Wytyczne EA dotyczące stosowania norm en 45011 i ISO/IEC 17021
  • Opinie EA CC i IAF TC dot. obszaru działania JCS (FAQ). Informacje z posiedzeń komitetów EA CC i IAF TC

Liczba uczestników: 30

Powrót