Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Spotkania z Klientami

Spotkanie z jednostkami certyfikującymi wyroby 06-11-2014

Spotkanie z przedstawicielami akredytowanych jednostek certyfikujących wyroby.

Termin: 06.11.2014 r. 

Główne tematy omawiane podczas spotkania:

  • Prezentacja ISO CASCO: Nowa norma ISO/IEC 17067:2014-01 Ocena zgodności
  • Podstawy certyfikacji wyrobów oraz wytyczne dotyczące programów certyfikacji wyrobów
  • Wymagania PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03 dotyczące zawartości programów certyfikacji
  • Nowelizacja dokumentów PCA: DACW-01
  • Działalność akredytacyjna w obszarach produkcji rolnej (DAC-13, DAC-06, IPR, GG)
  • Nowelizacja dokumentu PCA DAN-01, wyd. 2
  • Doświadczenia z przeprowadzonych ocen związanych z przejściem na normę PN-EN ISO/IEC 17065

Liczba uczestników: 108

Powrót