Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Spotkania z Klientami

Spotkanie z jednostkami certyfikującymi wyroby 24-11-2015

Spotkanie z przedstawicielami jednostek certyfikujących wyroby.

Termin: 15.02.2018 r.

Główne tematy omawiane podczas spotkania:

 • Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17065 w zakresie wymagań kompetencyjnych dla personelu jednostki certyfikującej wyroby, procesy i usługi.
 • Zmiany w dokumentach PCA.
 • Opinie Komitetów EA  i IAF ds. certyfikacji dot. obszaru działania jednostek certyfikujących wyroby. Informacje z posiedzeń ww. komitetów.
 • Nowa forma raportowania ocen w obszarze jednostek certyfikujących wyroby.

Liczba uczestników: 76

Termin: 24.11.2015 r.

Główne tematy omawiane podczas spotkania:

 • Podsumowanie działań związanych z przejściem na nowe wydanie normy PN-EN ISO/IEC 17065
 • Nowe obszary działalności akredytacyjnej – DAC-22, eIDAS
 • Opinie EA CC i IAF TC dot. obszaru działania JCW. Informacje z posiedzeń komitetów EA CC i IAF TC
 • Zmiany i nowelizacja w dokumentach PCA

Liczba uczestników: 85

Powrót