Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Spotkania z Klientami

Spotkanie z laboratoriami 30-06-2014

Spotkanie z CAB wykonującymi badania odporności na działanie czynników środowiskowych.

Termin spotkania: 30.06.2014 r.

Główne tematy omawiane podczas spotkania:

 • harmonizacja podejścia w zakresie potwierdzania kompetencji w zakresach akredytacji w obszarze badań odpornościowych realizowanych w odniesieniu do serii norm PN-EN 60068-XX oraz normy obronnej NO-06-A107, w tym:
  • przedstawienie stanowiska PCA w zakresie oceny i prezentowania kompetencji w obszarze badań odpornościowych i środowiskowych,
  • zebranie opinii CAB w ww. zakresie,
  • przedstawienie planów PCA w ww. obszarze w zakresie:
   • opracowania wytycznych pomagających spełnić wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025,
   • harmonizacji ocen
   • przedstawiania kompetencji w zakresach akredytacji. 

Liczba uczestników: 37 

Powrót