Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Spotkania z Klientami

Spotkanie z laboratoriami 04-12-2015

Spotkanie z przedstawicielami akredytowanych laboratoriów badawczych wykonujących badania emisji gazów odlotowych do środowiska.

Termin: 4.12.2015 r.

Główne tematy omawiane podczas spotkania:

  • Nowelizacja dokumentu DA-06
  • DAB-08 Program akredytacji laboratoriów badawczych wykonujących pomiary emisji ze źródeł stacjonarnych wg. PKN-CEN/TS 15675:2009
  • Nowelizacja normy PN-EN 14181 i jej wpływ na potwierdzanie kompetencji laboratorium do badań AMS
  • Metody badawcze. Metody alternatywne a metody równoważne
  • Sprawozdanie z badań.  Przedmiot badania i jego powiązanie z wynikiem badania. Informacje istotne dla interpretacji i wykorzystania wyniku badania
  • Przedstawienie stanowiska odnośnie problemów zgłoszonych w ramach ankiet przesłanych do uczestników przed spotkaniem

Liczba uczestników: 79

Powrót