Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Spotkania z Klientami

Spotkanie z laboratoriami 30-03-2015

Spotkanie PCA z przedstawicielami akredytowanych laboratoriów badawczych wykonujących badania emisji czynników fizycznych i chemicznych do środowiska.

Termin: 30.03.2015 r.

Główne tematy omawiane podczas spotkania:

 • Zasady i wymagania akredytacyjne dla laboratoriów badawczych
 • Nowelizacja dokumentu DA-06 Polityka dotycząca zapewnienia spójności pomiarowej
 • DA-05 Polityka dotycząca uczestnictwa w badaniach biegłości
 • Wybrane aspekty kompetencji technicznych laboratoriów badawczych - harmonizacja podejścia do wymagań akredytacyjnych
  • Wyposażenie laboratorium – korzystanie z wyposażenia nie będącego własnością laboratorium
  • Kompetencje do pobierania próbek powietrza w środowisku pracy / środowisku ogólnym
  • Podwykonawstwo w obszarze badań w środowisku pracy i środowisku ogólnym
  • Wyniki badań i stwierdzenia dotyczące zgodności / niezgodności z wymaganiami i/lub specyfikacjami
  • Metody badawcze. Metody alternatywne a metody równoważne
  • Odstępstwo, badania niezgodne z wymaganiami a wynik badania niezgodny z wymaganiem lub specyfikacją
 • Wybrane aspekty kompetencji technicznych laboratoriów badawczych -harmonizacja podejścia do wymagań akredytacyjnych
  • Metody obliczeniowe stosowane w badaniach. Wynik badania "z obliczeń"
  • Warunki wykonywania pomiarów w środowisku pracy / środowisku ogólnym. Przypadki szczególne
  • Sprawozdanie z badań.  Przedmiot badania i jego powiązanie z wynikiem badania. Informacje istotne dla interpretacji i wykorzystania wyniku badania

Liczba uczestników: 196

Powrót