Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Spotkania z Klientami

Spotkanie z przedstawicielami akredytowanych jednostek certyfikujących wyroby. 04-11-2016

Termin: 4.11.2016 r.

Główne tematy omawiane podczas spotkania:

 • Omówienie wytycznych do opracowywania programów certyfikacji – typ 5  wg ISO/IEC 17067 – ISO/IEC TR 17026:2015.
 • Oceny do celów notyfikacji – zasady i dotychczasowe doświadczenia (FA-157).
 • Nowelizacja dokumentów PCA:
  • DACW-01 Akredytacja jednostek certyfikujących wyroby,
  • DA-11 Akredytacja jednostek oceniających zgodność do celów notyfikacji,
  • DAN-02 Akredytacja do celów notyfikacji w odniesieniu do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie,
 • DAN-03 Akredytacja do celów notyfikacji w odniesieniu do dyrektywy 97/23/WE w sprawie urządzeń ciśnieniowych oraz dyrektywy 2009/105/WE w sprawie prostych zbiorników ciśnieniowych.
 • Nowe obszary akredytowanej działalności - Rozporządzenie 2014/910/EU – Komunikat nr 204  z dnia 08.07.2016 r. w sprawie akredytacji jednostek certyfikujących wyroby do oceny kwalifikowanych dostawców usług zaufania.
 • Opinie komitetów EA CC i IAF TC dot. obszaru działania jednostek certyfikujących wyroby. Informacje z posiedzeń komitetów.
 • Prace nad nowym dokumentem DAC-24 w obszarze krajowego systemu oceny zgodności wyrobów budowlanych.

Liczba uczestników: 94 osoby.

Powrót