Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Spotkania z Klientami

Spotkanie z przedstawicielami akredytowanych laboratoriów badawczych 07-07-2011

Frekwencyjny zawrót głowy (2)

- Mając zaszczyt powitania drugiej, ponad 350-osobowej grupy gości na naszym corocznym spotkaniu, pozwólcie Państwo, że - nie bez pewnej dumy - przypomnę słowa Grahama Talbota, szefa EA, iż kiedy w UKAS, czyli brytyjskiej jednostce akredytacyjnej, na spotkaniu pojawi się przynajmniej stu przedstawicieli akredytowanych podmiotów - to można świętować sukces - owiedział dyrektor Polskiego Centrum Akredytacji, dr inż. Eugeniusz W. Roguski, podczas inauguracyjnego wystąpienia na drugiej turze spotkania PCA z przedstawicielami akredytowanych i starających się o akredytację laboratoriów badawczych z całego kraju.

Podobnie jak w roku ubiegłym, dwie tury spotkania z tym samym (z niewielkimi korektami) programem, były konieczne z powodu olbrzymiego zainteresowania naszych klientów, o czym w poprzedniej relacji opowiadała Katarzyna Strupiechowska, kierownik Działu Rozwoju Auditorów. 20 października padł rekord frekwencji - oficjalnie zarejestrowało się 367 gości (6.10. - 354), ale spora grupa nie dopełniła tej formalności i na sali wykładowej było blisko 400 osób.

Powiększyło się również grono wykładowców. Zebrani mieli okazję wysłuchać interesującego wykładu Marka Sykes'a z Wielkiej Brytanii, przedstawiciela organizacji FAPAS, który mówił o roli, znaczeniu i funkcjach badań biegłości (PT) w akredytacji. Wielu słuchaczy skorzystało również z możliwości bezpośredniej rozmowy M. Sykes'em przy specjalnym stoliku eksperckim: "Badania biegłości (PT) - programy organizacji FERA".

Ponadto, z wyjazdów zagranicznych powrócili: Krzysztof Wożniak, kierownik Działu Akredytacji Jednostek Certyfikujących i Inspekcyjnych oraz Hanna Tugi, specjalista działu Akredytacji Laboratoriów Badawczych i osobiście przedstawili swoje prezentacje.

Poza tym, nic nowego: tak jak poprzednio - sprawny przebieg obrad był zagwarantowany, bo czuwał nad tym Tadeusz Matras, kierownik Działu Akredytacji Laboratoriów Badawczych; a niezawodność strony logistycznej spotkania zapewniała Katarzyna Strupiechowska.

- Mimo niespodziewanej, rekordowej frekwencji, zastrzeżenia mógłby mieć tylko wyjątkowy malkontent. W przyszłym roku będziemy oczywiście kontynuowali ten cykl spotkań, ale - zgodnie z sugestiami zawartymi w przekazanych nam ankietach - przygotujemy kolejne zmiany, uatrakcyjniające ich formułę - podsumował dyr. E. W. Roguski.

Fotoreportaż:
 

Eugeniusz W. Roguski - dyrektor PCA
Eugeniusz W. Roguski - dyrektor PCA
Marka Sykes - przedstawiciel organizacji FAPAS
Marka Sykes - przedstawiciel organizacji...
Powrót