Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Spotkania z Klientami

Spotkanie z przedstawicielami akredytowanych laboratoriów badawczych 12-10-2011

Frekwencyjny zawrót głowy

- Graham Talbot, szef EA zdradził mi, że kiedy w UKAS, czyli brytyjskiej jednostce akredytacyjnej, na spotkaniu pojawi się przynajmniej stu przedstawicieli akredytowanych podmiotów - to jest wielki sukces. A ja mam dziś zaszczyt powitania ponad 350 gości - mówił dyrektor Polskiego Centrum Akredytacji, dr inż. Eugeniusz W. Roguski, podczas inauguracyjnego wystąpienia na corocznym spotkaniu PCA z przedstawicielami akredytowanych i starających się o akredytację laboratoriów badawczych z całego kraju.

Dyr. E. W. Roguski wyraził zadowolenie, że kontynuacja ubiegłorocznej inicjatywy spotkała się z tak życzliwym przyjęciem i - mimo zawirowań ekonomicznych, powodujących kłopoty zwłaszcza dla sfery budżetowej - z udziału w spotkaniu skorzystała tak duża liczba osób. Zadowolenie jest tym większe - podkreślił, że spotkanie odbywa się w roku 10-lecia działalności PCA; jego zwieńczeniem będzie General Asembly European co-operation for Accreditation, którego gospodarzem (22-24 listopada br., w Warszawie) będzie PCA - w ramach prezydencji Polski w Unii Europejskiej.

Pani Lucyna Olborska, zastępca dyrektora PCA stwierdziła, że spotkanie w tak licznym gronie jak dzisiejsze, jest doskonałą okazją do przekazania informacji o tym, co się dzieje na forum międzynarodowym, o zmianach otoczenia prawnego, nowych dokumentach oraz porozumieniach między PCA i jednostkami administracji państwowej. Podkreśliła bardzo duże znaczenie laboratoriów badawczych, biorących udział w procedurach oceny zgodności. Poleciła również uwadze słuchaczy dwie nowe polityki PCA, dotyczące badań biegłości oraz spójności pomiarowej.

Tadeusz Matras, kierownik Działu Akredytacji Laboratoriów Badawczych, zadbał o merytoryczną stronę programu spotkania oraz czuwał nad jego sprawnym przebiegiem. Aby goście nie mieli dylematu, czy słuchać wykładu, czy też udać się do sali obok i przy stoliku eksperckim uzyskać potrzebne informacje - do pierwszej przerwy na kawę omówiono trzy ogólne tematy, które mogły zainteresować wszystkich. Po nich, przy 8 stanowiskach informacyjnych oraz w kuluarach można było bezpośrednio porozmawiać z ekspertami z Działu AB. Równolegle odbywały się prezentacje dotyczące bardziej specjalistycznej problematyki.

-Chętnych do udziału w spotkaniu było tak wielu, że - podobnie jak w roku ubiegłym - musieliśmy utworzyć dwie grupy (druga przyjedzie do Warszawy 20 października), bo Sala Rotundy Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II, choć bardzo obszerna, nie byłaby w stanie pomieścić wszystkich naraz - mówi Katarzyna Strupiechowska, kierownik Działu Rozwoju Auditorów, zajmująca się stroną organizacyjną. W tym roku, mimo iż zadbaliśmy o dostawienie większej liczby krzeseł, i tak musieliśmy wprowadzić ograniczenia, prosząc, aby każde laboratorium reprezentowała tylko jedna osoba, choć chciało przyjechać nawet i sześć. Ograniczenia były konieczne w trosce o komfort w czasie słuchania wykładów, podczas przerw na kawę oraz dla zapewnienia możliwości bezpośredniej rozmowy z ekspertami. 350 - to, jak obliczyliśmy, maksymalna liczba osób, którą możemy jednorazowo gościć, zapewniając odpowiednie warunki.

Nie wypada chwalić dnia przed zachodem, bo przed nami spotkanie z drugą 350-osobową grupą, dlatego zacytujemy tylko trzy - wybrane przypadkowo - opinie z anonimowych ankiet, które uczestnicy wypełnili na naszą prośbę:

 • "Rewelacyjna formuła, powinna być powtarzana co roku."
 • "Spotkanie perfekcyjne."
 • "Bezpośredni kontakt z ekspertami uważam za udaną formę edukacyjną."

W ankietach prosiliśmy również o "uwagi, spostrzeżenia i obserwacje, które mogłyby wpłynąć na doskonalenie spotkań". Również zacytujemy tylko trzy:

 • "Zwiększenie ilości spotkań z podziałem na branże laboratoriów."
 • "Spotkania powinny być bardziej ukierunkowane na poszczególne zakresy akredytacji."
 • "Spotkania powinny odbywać się w grupach rodzajowych, specjalizacyjnych."

-Na całościową ocenę tegorocznego spotkania przyjdzie czas po 20 października i po wnikliwym przeanalizowaniu wszystkich ankiet. Ale już dziś muszę podziękować panu Tadeuszowi Matrasowi za doskonałe przygotowanie merytoryczne spotkania i jego bardzo sprawne poprowadzenie, a pani Katarzynie Strupiechowskiej za logistykę bez zarzutu - mimo, większej od spodziewanej, frekwencji. Dziękuję za dotychczasową, wysoką ocenę naszej inicjatywy i obiecuję, że wszystkie wnioski z ankiet wnikliwie rozpatrzymy i, w miarę naszych możliwości, uwzględnimy przy organizacji przyszłorocznego spotkania - podsumował dyr. E. W. Roguski.Program spotkania podzielony został na cztery bloki tematyczne:

I. Akredytacja i nadzór akredytowanych laboratoriów badawczych - aktualny stan i perspektywy. Wykład pt.: "Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych - działalność akredytacyjna", wygłosił Tadeusz Matras, kierownik działu AB.

II. Znowelizowane kryteria akredytacji laboratoriów badawczych. Dokumenty PCA DA-05 i DA-06.

 1. Nowelizację dokumentu DA-05, na podstawie prezentacji przygotowanej przez specjalistę Działu AB, Hannę Tugi, ze względu na jej wyjazd zagraniczny, omówił Tomasz Wontorski, kierownik Działu Programowego-Laboratoria.
 2. Nowelizację dokumentu DA-06 przedstawił Tadeusz Matras.

III. Wybrane, praktyczne aspekty funkcjonowania systemu zarządzania i działalności technicznej laboratoriów badawczych.

 1. Wykorzystanie wyników badań w certyfikacji wyrobów i działalności inspekcyjnej. Przydatność wyników badań do zastosowania zgodnie z przeznaczeniem. Autor: Krzysztof Woźniak, kierownik Działu Akredytacji Jednostek Certyfikujących i Inspekcyjnych. Prezentacja: Katarzyna Hatowska, starszy specjalista Działu AJ.
 2. Wzorcowania wewnętrzne - wymagania i procedury wzorcowań, omówił Ryszard Malesa, kierownik Działu Akredytacji Laboratoriów Wzorcujących.
 3. Zapewnienie jakości w procesie pobierania próbek. Elementy sterowania jakością wg norm i opracowań renomowanych organizacji międzynarodowych - to temat prelekcji Piotra Pasławskiego, auditora technicznego w Dziale AB.
 4. Walidacja metod badań i sprawdzanie możliwości realizacji metod znormalizowanych - Maria Szafran, główny specjalista Działu AB.

IV. Specyficzne obszary badań. Wybrane elementy kompetencji.

 1. Testy specjalistyczne urządzeń radiologicznych. Zakres kompetencji potwierdzonych w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025. Metody badań i zapewnienie jakości wyników - Katarzyna Szymańska, specjalista Działu AB.
 2. Badania w obszarach regulowanych. Emisja w środowisku pracy i środowisku ogólnym. Potwierdzanie kompetencji laboratoriów do badań w obszarze regulowanym przepisami prawa - Elżbieta Wilińska, główny specjalista Działu AB.
 3. Badania mechaniczne i elektryczne. Metody badań. Potwierdzanie kompetencji do badań wykonywanych na potrzeby notyfikacji i upoważnień. Przedstawianie wyników badań - stwierdzenie zgodności z określoną specyfikacją - Andrzej Kober, specjalista Działu AB.
 4. Sprawozdanie z badań. Formularz sprawozdania. Zawartość sprawozdania i informacje dodatkowe zamieszczane w sprawozdaniach z badań - Teresa Parol, główny specjalista Działu AB
 5. Specyficzne kryteria oceny kompetencji laboratoriów wykonujących badania mikrobiologiczne żywności - Kamila Skrzypczak-Zbiciak, specjalista Działu AB

(Każdy z uczestników spotkania dostał płytę CD z kompletem prezentacji)

Stanowiska informacyjne, czyli stoliki eksperckie, podzielone były następująco:

 • EMISJE. ŚRODOWISKO OGÓLNE I ŚRODOWISKO PRACY. (eksperci: Elżbieta Wilińska, Joanna Wrońska, Marek Wilgos)
 • WODA, ŚCIEKI, GLEBA. PALIWA STAŁE I CIEKŁE. (Teresa Parol, Beata Czechowicz, Katarzyna Perka, Anna Zajączkowska)
 • ŻYWNOŚĆ I PRODUKTY ROLNE. (Krystyna Urban, Kamila Skrzypczak-Zbiciak)
 • DIAGNOSTYKA MEDYCZNA I BADANIA DLA POTRZEB SĄDOWNICTWA I BADANIA WETERYNARYJNE. (Iwonna Rucińska, Monika Obara, Katarzyna Kalinowska, Aneta Suchocka)
 • WYROBY MECHANICZNE I ELEKTRYCZNE. BUDOWNICTWO. (Teresa Turek-Daruk, Kazimiera Czerwińska, Włodzimierz Czerniak, Andrzej Kober)
 • TESTY SPECJALISTYCZNE URZĄDZEŃ RADIOLOGICZNYCH (Iwonna Rucińska, Katarzyna Szymańska)
 • BADANIA BIEGŁOŚCI I PORÓWNANIA MIĘDZYLABORATORYJNE. (Tomasz Wontorski)
 • SPÓJNOŚĆ POMIAROWA W BADANIACH. (Maria Szafran, Jarosław Balas)


Fotoreportaż:

Powrót