Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Spotkania z Klientami

Spotkanie z weryfikatorami GHG 01-10-2015

Spotkanie z weryfikatorami rocznych raportów emisji gazów cieplarnianych.

Termin: 01.10.2015 r.

Główne tematy omawiane podczas spotkania:

 • podsumowanie okresu sprawozdawczego 2014 – błędy w raportach rocznych nt. wielkości emisji i w sprawozdaniach z weryfikacji
 • wymagania nowej ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w zakresie monitorowania, raportowania i weryfikacji
 • klasyfikacja nieprawidłowości i niezgodności zidentyfikowanych w wyniku weryfikacji
 • informacja nt. elektronicznego systemu przekazywania raportów i sprawozdań z weryfikacji DECLARE, przygotowywanego przez Komisję Europejską
 • informacja dotycząca weryfikacji danych w zakresie zadań inwestycyjnych ujętych w Krajowym Planie Inwestycyjnym
 • doświadczenia z ocen weryfikatorów – obszary do doskonalenia
 • zmiany w programie akredytacji DAVG-1
 • klasyfikowanie i zgłaszanie kwestii nieuregulowanych w sprawozdaniu z weryfikacji – prezentacja tłumaczenia wytycznych Komisji

Liczba uczestników: 22

Powrót