Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Oferty pracy

Polskie Centrum Akredytacji poszukuje kandydatów do pracy w Wydziale PR

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

 

Główne zadania na stanowisku: 

 • całościowe kształtowanie wizerunku organizacji,
 • opracowywanie i realizowanie kampanii PR, organizacja programów informacyjnych,
 • opracowywanie informacji do prasy oraz na stronę internetową i do mediów społecznościowych, redagowanie tekstów broszur firmowych, przygotowywanie prezentacji, wystąpień, itp.
 • opracowywanie biuletynu firmowego oraz korekta językowa materiałów, prezentacji, dokumentów opracowywanych w PCA,
 • realizacja zadań związanych z prowadzeniem działalności informacyjno-promocyjnej PCA,
 • monitoring prasowy,
 • organizacja i obsługa spotkań komitetów/grup roboczych działających w ramach organizacji międzynarodowych,
 • współpraca w zakresie działań związanych z realizacją projektów finansowanych bądź współfinansowanych ze środków UE,
 • współpraca z zewnętrznymi wykonawcami w zakresie zapewnienia materiałów informacyjno-promocyjnych i reklamowych PCA czy realizacji projektów graficznych,
 • monitorowanie wyników prowadzonych działań.

Jesteś idealnym kandydatem na to stanowisko jeśli:

 • masz wykształcenie wyższe kierunkowe np.: PR, dziennikarstwo, marketing lub pokrewne,
 • twój staż pracy to minimum 5 lat w obszarze promocji, marketingu, PR,
 • ​biegle znasz język angielski (w mowie i piśmie),
 • myślisz biznesowo, jesteś innowacyjny, masz milion pomysłów na minutę i nie spoczniesz dopóki nie wcielisz ich w życie,
 • tworzenie planów, harmonogramów i strategii oraz konsekwentne ich realizowanie to dla Ciebie chleb powszedni,
 • jesteś osobą pełną pasji, dla której nie ma rzeczy niemożliwych,
 • piszesz świetne teksty i doskonale się z Tobą rozmawia – a przy okazji masz kontakty w branży, które umożliwią Ci dotarcie do mediów (również internetowych),
 • masz doświadczenie w organizacji spotkań o charakterze międzynarodowym,
 • jesteś osobą samodzielną, potrafiącą perfekcyjnie zorganizować swoja pracę,
 • znasz nowoczesne techniki komunikacji oraz metody i narzędzia PR (w tym Internet/media społecznościowe),
 • twoje cechy to: komunikatywność i kreatywność, dobre zdolności organizacyjne, umiejętność pracy w zespole, dokładność, odpowiedzialność, kultura osobista.

Mile widziane:

 • znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem systemów zarządzania,
 • doświadczenie w pracy w środowisku międzynarodowym,
 • doświadczenie w kontaktach z dziennikarzami.

Oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • pracę umożliwiającą rozwój osobisty, nabywanie doświadczenia zawodowego i doskonalenia kompetencji,
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji oraz realizacji własnych pomysłów,
 • szeroki kontakt z organizacjami / instytucjami krajowymi i zagranicznymi, funkcjonującymi w obszarze europejskiego i światowego systemu oceny zgodności,
 • stabilność zatrudnienia, pakiet świadczeń dodatkowych.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres:

Polskie Centrum Akredytacji
Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
ul. Szczotkarska 42
01-382 Warszawa

lub w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@pca.gov.pl

z dopiskiem "OFERTA PRACY"

Termin składania ofert upływa dnia 20.04.2018 r. 

W aplikacji prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. 2014 r. poz. 1182, ze zm.). 

Administratorem danych osobowych jest Polskie Centrum Akredytacji z siedzibą w Warszawie, ul. Szczotkarska 42. Dane osobowe będą przetwarzane w celu oceny doświadczenia osoby oraz nawiązania obecnie lub w przyszłości współpracy. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do podjęcia współpracy. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania.

Polskie Centrum Akredytacji poszukuje kandydatów do pracy w Biurze Akredytacji

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

 

Główne obowiązki:

 • prowadzenie postępowań związanych z oceną kompetencji laboratoriów badawczych w  ramach procesów akredytacji i nadzoru realizowanych w Dziale Akredytacji Badań Emisji w Środowisku,
 • utrzymywanie kontaktów z laboratoriami – klientami PCA i zespołami auditorów,
 • weryfikacja merytoryczna wyników ocen realizowanych przez zespoły auditorów PCA,
 • udział w ocenach prowadzonych przez PCA w charakterze auditora wiodącego,
 • udział w opracowywaniu procedur i dokumentów związanych z realizacją ocen kompetencji laboratoriów, w tym w zakresie nowych programów akredytacji,
 • inicjowanie i realizacja działań doskonalących związanych z oceną kompetencji laboratoriów określonej branży badań,
 • opiniowanie projektów krajowych i międzynarodowych dokumentów normatywnych z obszaru kompetencji ww. działów akredytacji,
 • współpraca z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami funkcjonującymi w obszarze systemu zarządzania laboratoriów.

 

Wymagania podstawowe:

 • wykształcenie: wyższe II stopnia,
 • preferowane wykształcenie techniczne na kierunkach: ochrona środowiska, chemia ogólna, chemia fizyczna, fizyka,
 • udokumentowany staż pracy (minimum 2 lata) w laboratorium badawczym lub doświadczenie w obszarze organizacji i nadzorowania systemów zarządzania,
 • w laboratoriach, w dziedzinach badań jak wyżej,
 • znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem systemów zarządzania,
 • znajomość j. angielskiego na poziomie umożliwiającym analizę dokumentacji merytorycznej i z zakresu systemu zarządzania,
 • umiejętność obsługi komputera pracującego w środowisku Windows,
 • samodzielność, komunikatywność, umiejętność jasnego i precyzyjnego formułowania wypowiedzi ustnie i na piśmie,
 • pasja, inicjatywa i zaangażowanie w pracę,
 • umiejętność i doświadczenie w przeprowadzaniu auditów w laboratoriach badawczych.

 

Mile widziane:

 • wiedza z dziedziny: badań emisji czynników fizycznych i chemicznych w środowisku (pracy i ogólnym), testów urządzeń radiologicznych, chemii powietrza i podstaw metrologii,
 • umiejętność analizy dokumentów technicznych i sprawozdań z badań,
 • umiejętność sporządzania ocen, analiz i prognoz oraz opinii i interpretacji,
 • umiejętność pracy w zespole.

 

Oferujemy:

 • pracę umożliwiającą rozwój osobisty i nabywanie doświadczenia zawodowego w różnych obszarach funkcjonowania systemu oceny zgodności,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji w ramach szkoleń oraz zdobywania uprawnień auditora wiodącego dla systemu zarządzania laboratorium,
 • szeroki kontakt z organizacjami technicznymi i instytucjami krajowymi i zagranicznymi, funkcjonującymi w obszarze europejskiego i światowego systemu oceny zgodności,
 • atrakcyjne wynagrodzenie i pakiet świadczeń dodatkowych.

 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres:

Polskie Centrum Akredytacji

Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi

ul. Szczotkarska 42, 01-382 Warszawa

lub w formie elektronicznej na adres: sekretariat@pca.gov.pl

z dopiskiem OFERTA PRACY.

Termin składania ofert upływa w dniu 20.04.2018 r. 

W aplikacji prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. 2014 r. poz. 1182, ze zm.).

Administratorem danych osobowych jest Polskie Centrum Akredytacji z siedzibą w Warszawie, ul. Szczotkarska 42. Dane osobowe będą przetwarzane w celu oceny doświadczenia osoby oraz nawiązania obecnie lub w przyszłości współpracy. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do podjęcia współpracy. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania.

Data aktualizacji: 30.03.2018 14:14