Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Przetargi rozstrzygnięte

Zakup i dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego

Polskie Centrum Akredytacji informuje o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Polskiego Centrum Akredytacji. Postępowanie zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z artykułem 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r., Nr 164, poz.1163).
W wyniku przeprowadzenia oceny ofert w postępowaniu jw. Polskie Centrum Akredytacji informuje, iż wybrana została najkorzystniejsza oferta, tj. oferta nr 1 firmy TTS COMPANY Sp. z o.o. ul. Słowicza 53, 02-170 Warszawa, z ceną 224.880,16 złotych.

Powrót Kliknij aby pobrać plik