Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Przetargi rozstrzygnięte

Zakup i dostawa bonów towarowych

PCA informuje o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę bonów towarowych dla pracowników PCA.
Postępowanie zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z artykułem 39-41 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r .Nr 19, poz. 177 z późń. zm.).
W wyniku przeprowadzenia oceny ofert w postępowaniu jw. PCA informuje, iż wybrana została najkorzystniejsza oferta, tj. oferta nr 1 firmy SODEXHO PASS POLSKA, ul. Ostroroga 24E, 01-163 Warszawa, z ceną 43000,00 zł.

Powrót Kliknij aby pobrać plik