Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Przetargi rozstrzygnięte

Zakup i dostawa bonów towarowych

PCA informuje o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Zakup i dostawę bonów towarowych dla pracowników PCA.
Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późń. zm.).
Informujemy, że w wyniku przeprowadzenia oceny ofert w postępowaniu jw. wybrano ofertę firmy Sodexho Pass Polska Sp. z o.o., ul. Ostroroga 24e, 01-163 Warszawa. Wartość przedmiotu zamówienia: 42000 zł.

Powrót Kliknij aby pobrać plik