Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Przetargi rozstrzygnięte

Udzielenie kredytu inwestycyjnego

Informujemy o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Udzielenie kredytu inwestycyjnego dla Polskiego Centrum Akredytacji.
Działając na podstawie art. 92 Ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późń. zm.), informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wybrano ofertę firmy:
PKO Bank Polski S.A., I Regionalny Oddział Korporacyjny, ul. Nowogrodzka 35/41, 00-950 Warszawa.
W ofercie zaoferowano wskaźnik wynikowy w wysokości: W=0,0044.

Powrót Kliknij aby pobrać plik