Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Przetargi rozstrzygnięte

Wykonywanie i dostawa materiałów reklamowych

PCA informuje o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Wykonywanie i dostawę materiałów reklamowych.
Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późń. zm.).
W wyniku przeprowadzenia oceny oferty w postępowaniu jw. Polskie Centrum Akredytacji informuje, iż wybrana została oferta NR 1 firmy TOP DIVISION S.C., ul. Friedleina 6/219, 30-009 Kraków, z oferowaną ceną 83550 zł netto.

Powrót Kliknij aby pobrać plik