Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Przetargi rozstrzygnięte

Wynajem sal konferencyjnych

Polskie Centrum Akredytacji zaprasza do składa ofert w ramach przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na wynajem sal konferencyjnych na szkolenia otwarte w 2016 r.

Pliki do pobrania Data zamieszczenia
Ogłoszenie o zamówieniu Kliknij aby pobrać plik 2015-12-11
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Kliknij aby pobrać plik 2015-12-11
Edytowalne załączniki do SIWZ Kliknij aby pobrać plik 2015-12-11
Odpowiedzi na pytania Kliknij aby pobrać plik 2015-12-16
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykonawcach, których oferty zostały odrzucone Kliknij aby pobrać plik 2016-01-05
Powrót Kliknij aby pobrać plik