Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Przetargi rozstrzygnięte

Zawiadomienie o wynikach postępowania

Zawiadomienie o wynikach postępowania dot. dokonania wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego PCA za 2013 rok.

Polskie Centrum Akredytacji, krajowa jednostka akredytująca, będąca państwową osobą prawną, z siedzibą w Warszawie, pod adresem 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42, działająca na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (Tekst jednolity Dz.U. z 2010 r., Nr 138, poz. 935, z późniejszymi zmianami), informuje, że do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego PCA za rok obrotowy 2013 została wybrana firma POL-TAX Sp. z o.o., 03-982 Warszawa, ul. Bora Komorowskiego 56 C lok. 91, wpisana na prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 2695.

Powrót Kliknij aby pobrać plik