Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Przetargi rozstrzygnięte

Zawiadomienie o wynikach postępowania

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Polskie Centrum Akredytacji, mającym siedzibę w Warszawie, przy ul. Szczotkarskiej 42 postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla PCA, wybrano jedyną złożoną ofertę:
Poczta Polska, 00-940 Warszawa, ul. Stawki 2.

Oferta ww. Wykonawcy uzyskała 100 pkt.

Zamawiający zawiadamia również, iż, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych, w przypadku nie złożenia odwołania może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie 5 dni.

Powrót Kliknij aby pobrać plik