Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Media o nas

Debata ekspercka: Akredytacja w branży budowlanej 08-06-2017

PCA zorganizowało w Centrum im. Adama Smitha kolejną debatę ekspercką, której przyświecało hasło tegorocznego Światowego Dnia Akredytacji: Akredytacja: zapewnienie zaufania do sektora infrastruktury i budownictwa, obchodzonego corocznie na całym świecie w dniu 9 czerwca. Celem spotkania, była dyskusja na temat korzyści płynących z akredytacji, a także przyszłości akredytacji w sektorze budowlanym (Warszawa, 05.06.2017 r.).

W debacie wzięli udział: Jacek Szer - Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, Anna Panek - Zastępca Dyrektora ds. Oceny Technicznej i Harmonizacji Europejskiej w Instytucie Techniki Budowlanej,  Katarzyna Hatowska - Kierownik Zakładu Certyfikacji w Instytucie Techniki Budowlanej, Natalia Petryk - Naczelnik Wydziału Rynku Infrastruktury w Departamencie Zezwoleń Technicznych i Interoperacyjności Urzędu Transportu Kolejowego, Jacek Michalak - Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń, Roman Sobczak z Wydziału Przepisów Techniczno-Budowlanych i Wyrobów Budowlanych Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa oraz Andrzej Sadowski - Prezydent Centrum im. Adama Smitha. PCA reprezentowali: Lucyna Olborska - Dyrektor Polskiego Centrum Akredytacji, Andrzej Kolasa - Zastępca Dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji, a także eksperci PCA z działów akredytacji w obszarze laboratoriów, inspekcji i certyfikacji.

W spotkaniu uczestniczyli też przedstawiciele mediów z branży budowlanej, w tym: miesięcznika Materiały Budowlane, dwumiesięcznika LAB i LABportal.pl, czasopism Pośrednik Budowlany – maszyny, narzędzia, sprzęt; Maszyny Budowlane - serwis i eksploatacja oraz Chemia i biznes.

Debatę otworzyła dyrektor PCA Lucyna Olborska, stwierdzając: "Obecnie akredytowanych jest przez nas ponad 1 500 podmiotów. Co roku, w ramach Światowego Dnia Akredytacji, staramy się pokazywać kolejnym sektorom gospodarki korzyści płynące z akredytacji. W tym roku skupiamy się na sektorze infrastruktury i budownictwa. Dlaczego? Na co dzień często zastanawiamy się, czy miejsca, w których mieszkamy, pracujemy i przebywamy, są bezpieczne. Czy środowisko, w którym pracujemy, jest bezpieczne, czy pomiary, które je opisują, zostały poprawnie wykonane i czy są wiarygodne. Wreszcie, czy materiały budowlane, z których zostały wykonane obiekty, w których się znajdujemy, spełniają wymagania odpowiednich specyfikacji. Inny aspekt, nad którym się zastanawiamy, to bezpieczeństwo budynków w kwestii rozprzestrzeniania się ognia, odporności na wodę, wstrząsy czy wpływu na środowisko".

Uczestnicy zgodzili się, że akredytacja jest jednym z kluczowych czynników w zapewnieniu bezpieczeństwa użytkowanej infrastruktury i jakości wyrobów. Podczas dwugodzinnej dyskusji starano się odpowiedzieć na pytanie: Jakie obszary działalności akredytowanych jednostek oceniających zgodność są lub mogą być wykorzystywane w obszarze infrastruktury i budownictwa? Zastanawiano się też czy są obszary, które wymagałyby dodatkowych regulacji w zakresie oceny zgodności i nadzoru, np. badania azbestu czy certyfikacja obiektów małej architektury, takich jak place zabaw czy plenerowe stacje fitness. Kolejną poruszoną kwestią było zaangażowanie akredytowanych jednostek oceniających zgodność, będących jednostkami notyfikowanymi do dyrektywy interoperacyjności systemu kolei w obszarze TSI "Hałas" i TSI "Osoby o ograniczonej zdolności poruszania się".

 

Obejrzyj video: Debata ekspercka: "Akredytacja: zapewnienie zaufania do sektora infrastruktury i budownictwa" >>

 

Foto relacja:
fot. Mirosław Stelmach

Powrót