Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Patronaty i partnerstwa

Zapraszamy do kontaktu i współpracy organizatorów przedsięwzięć, inicjatyw, konferencji, eventów zainteresowanych uzyskaniem patronatu Polskiego Centrum Akredytacji. W ramach swojej działalności PCA przyznaje dwa rodzaje patronatów: honorowy i/lub merytoryczny (projektowy). W celu ubiegania się o patronat prosimy o kontakt: media@pca.gov.pl 

 

Wydarzenia i projekty objęte patronatem PCA:

PCA zostało partnerem merytorycznym 19. Międzynarodowych Targów Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab (29-31.03.2017). W ramach corocznej współpracy PCA przygotowało dla uczestników targów seminarium pod hasłem: Wdrażamy znowelizowane wymagania normy ISO/IEC 17025 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących

Polskie Centrum Akredytacji zostało partnerem dziewiątej już edycji Warsaw Economic Hub, która odbyła się 16 grudnia 2016 r. w Warszawie. Motywem przewodnim wydarzenia było hasło: Nowy potencjał dla rozwoju. Polska gospodarka w regionie i świecie dziś i za 10 lat.
PCA objęło patronatem obchody 15-lecia ustawy o diagnostyce laboratoryjnej, V Dzień Diagnosty Laboratoryjnego oraz III Ogólnopolskie Forum Kierowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych (19-20 maja 2016 r.). Tematem przewodnim Forum było bezpieczeństwo i higiena pracy w medycznym laboratorium diagnostycznym oraz aktualne akty prawne obowiązujące w diagnostyce laboratoryjnej.
PCA objęło honorowym patronatem, organizowany przez Fundację Qualitas, II Europejski Kongres Jakości. Kongres ma na celu  wymianę wiedzy, poglądów i doświadczeń oraz integrację przedstawicieli przedsiębiorstw o zasięgu ogólnopolskim, jak i międzynarodowym. Wydarzenie promuje tematykę jakości wśród przedsiębiorstw, organizacji i jednostek naukowo-badawczych, integruje środowisko osób, które widzą przyszłość w działaniach projakościowych dla swojego biznesu. 
PCA zostało partnerem honorowym 8. sympozjum Metrologia w systemach zarzadzania, pt. „Metrologia podstawą systemu oceny zgodności”, organizowanego przez Klub POLSKIE FORUM ISO 9000 (Kielce, 04 - 06 października 2017 r.). Celem sympozjum jest doskonalenie wiedzy w procesie spełnienia wymagań metrologicznych w systemach zarządzania oraz poznanie wymagań związanych z nowymi regulacjami prawnymi współcześnie niezbędnych w praktycznych zastosowaniach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data aktualizacji: 26.09.2017 16:08