Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Spoty, video, foto

Akredytacja w obszarze wyrobów pirotechnicznych

2017-12-29
Jeżeli wyrób spełnia wymagania przepisów prawnych to każdy producent jest zobowiązany na własną odpowiedzialność oznaczyć ten wyrób znakiem CE. Jednak, żeby mógł to zrobić musi przeprowadzić określoną procedurę postępowania w procesie certyfikacji danego wyrobu - powiedział Wojciech Dąbrowski, Auditor PCA.
Powrót