Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Spoty, video, foto

Co z tym "smogiem"? Kiedy wierzyć badaniom laboratoryjnym? Nad ich jakością czuwa PCA

2017-04-03
Certyfikaty wydawane przez Polskie Centrum Akredytacji zapewniają wiarygodność sprawozdań laboratoryjnych. W trakcie akredytacji laboratoria muszą wykazać się wysokimi kompetencjami, niezależnością i bezstronnością. Jak wyjaśniła Mirosława Żółtowska z PCA, na proces akredytacji składa się przegląd dokumentacji, wizytacja wstępna oraz ocena audytorów na miejscu.
Powrót