Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

IAF

Wersje oryginalne dokumentów IAF dostępne są na stronie: www.iaf.nu

Niżej wymienione dokumenty zostały przetłumaczone na język polski i wprowadzone do dokumentów PCA.

Dokumenty obowiązkowe (seria MD)

 • IAF MD 1:2007 IAF MD 1:2007
  IAF MD 1:2007
  Dokument obowiązkowy IAF dotyczący zasad próbkowania w procesach certyfikacji organizacji wielooddziałowych
 • IAF MD 2:2007 IAF MD 2:2007
  IAF MD 2:2007
  Dokument obowiązkowy IAF dotyczący przenoszenia akredytowanej certyfikacji systemów zarządzania
 • IAF MD 3:2008 IAF MD 3:2008
  IAF MD 3:2008
  Dokument obowiązkowy IAF dotyczący zaawansowanych procedur nadzoru i ponownej certyfikacji
 • IAF MD 4:2008 IAF MD 4:2008
  IAF MD 4:2008
  Dokument obowiązkowy IAF dotyczący stosowania wspomaganych komputerowo technik auditowania ("CAAT") w akredytowanej certyfikacji systemów zarządzania
 • IAF MD 5:2015 IAF MD 5:2015
  IAF MD 5:2015
  Dokument obowiązkowy IAF - Ustalanie czasu auditu systemów zarządzania jakością i systemów zarządzania środowiskowego
 • IAF MD 6:2014 IAF MD 6:2014
  IAF MD 6:2014
  Dokument obowiązkowy IAF dotyczący stosowania normy ISO 14065:2013
 • IAF MD 7:2010 IAF MD 7:2010
  IAF MD 7:2010
  Dokument obowiązkowy IAF dotyczący harmonizacji sankcji stosowanych wobec jednostek oceniających zgodność
 • IAF MD 9:2015 IAF MD 9:2015
  IAF MD 9:2015
  Dokument obowiązkowy IAF - Stosowanie normy ISO/IEC 17021 w obszarze systemów zarządzania jakością wyrobów medycznych (ISO 13485)
 • IAF MD 10:2013 IAF MD 10:2013
  IAF MD 10:2013
  Dokument obowiązkowy IAF dotyczący oceny zarządzania kompetencjami jednostki certyfikującej, zgodnie z normą ISO/IEC 17021
 • IAF MD 11:2013 IAF MD 11:2013
  IAF MD 11:2013
  Dokument obowiązkowy IAF dotyczący stosowania normy ISO/IEC 17021 w auditach zintegrowanych systemów zarządzania
 • IAF MD 12:2016 IAF MD 12:2016
  IAF MD 12:2016
  Dokument obowiązkowy IAF - Ocena akredytacyjna jednostek oceniających zgodność prowadzących działalność w wielu krajach
 • IAF MD 19:2016 IAF MD 19:2016
  IAF MD 19:2016
  Dokument obowiązkowy IAF dotyczący auditu i certyfikacji systemów zarządzania organizacji wielooddziałowych (w przypadkach, gdy zastosowanie próbkowania oddziałów nie jest właściwe)

Wytyczne (seria ID)

 • IAF ID 9:2015 IAF ID 9:2015
  IAF ID 9:2015
  Wytyczne planowania okresu przejścia dla ISO 9001:2015
 • IAF ID 10:2015 IAF ID 10:2015
  IAF ID 10:2015
  Wytyczne planowania okresu przejścia dla ISO 14001:2015
 • IAF ID 11:2015 IAF ID 11:2015
  IAF ID 11:2015
  Informacje dotyczące okresu przejściowego w akredytacji systemów zarządzania wg ISO/IEC 17021:2011 na ISO/IEC 17021-1:2015

Dokumenty wspólne IAF i ILAC (seria A)

 • IAF/ILAC-A5:11/2013 IAF/ILAC-A5:11/2013
  IAF/ILAC-A5:11/2013
  Porozumienia wielostronne o wzajemnym uznawaniu IAF/ILAC (porozumienia): Zastosowanie ISO/IEC 17011:2004

Dokumenty dot. IAF MLA (seria ML)

Komunikaty IAF

Data aktualizacji: 30.06.2017 13:03