Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktywność

Współpraca międzynarodowa

Polskie Centrum Akredytacji jest sygnatariuszem wielostronnych porozumień w ramach organizacji międzynarodowych działających w obszarze akredytacji:

IAF MLA

(International Accreditation Forum Multilateral Recognition Arrangement) - w zakresie akredytacji jednostek certyfikujących systemy zarządzania jakością, jednostek certyfikujących systemy zarządzania środowiskowego, jednostek certyfikujących wyroby, jednostek certyfikujących osoby oraz ​GLOBALG.A.P.

ILAC MRA

(International Laboratory Accreditation Cooperation Mutual Recognition Arrangement) - w zakresie akredytacji laboratoriów badawczych, laboratoriów wzorcujących i jednostek inspekcyjnych;

EA MLA

(European co-operation for Accreditation) - w zakresie akredytacji laboratoriów badawczych i wzorcujących, jednostek certyfikujących systemy zarządzania, wyroby i osoby, jednostek inspekcyjnych oraz weryfikatorów GHG.

W wyniku zobowiązań wynikających z członkostwa w organizacjach międzynarodowych oraz podpisania wielostronnych porozumień, przedstawiciele PCA biorą udział w pracach komitetów i grup roboczych działających przy tych organizacjach, w tym: w Komitecie EA ds. Wielostronnego Porozumienia (EA MAC), Komitecie EA ds. Laboratoriów (EA LC), Komitecie EA ds. Inspekcji (EA IC), Certyfikacji (EA CC), Publikacji i Wydawnictw (EA CPC), a także Komitecie Technicznym IAF i Komitecie Akredytacyjnym ILAC.

Więcej informacji na temat działania tych organizacji można znaleźć na stronach internetowych:

ILAC - www.ilac.org
IAF - www.iaf.nu
EA - www.european-accreditation.org

Data aktualizacji: 05.12.2016 11:12