Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Spotkania

Spotkanie Komitetu EA MAC, Warszawa 2-3 kwietnia 2008 r. 06-03-2008

W dniach 2-3 kwietnia 2008 r. w Hotelu Sofitel Victoria w Warszawie odbyło się, organizowane przez Polskie Centrum Akredytacji, spotkanie Komitetu ds. Wielostronnych  Porozumień w ramach European co-operation for Accreditation (EA). Celem posiedzeń Komitetu jest wzajemna ocena sygnatariuszy porozumienia EA MLA, ustalanie wspólnych polityk oraz wypracowywanie praktyk dla wzajemnej oceny. W spotkaniu Komitetu wzięło udział 66 osób, głownie z krajów Unii Europejskiej, ale także z innych obszarów świata (Azja, Australia).

Polskie Centrum Akredytacji było także organizatorem nadzwyczajnego posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego EA (EA Extraordinary General Assembly). Spotkanie to odbyło się w dniu 4 kwietnia 2008 r. w Hotelu Sofitel Victoria w Warszawie. Uczestniczyło w nim 65 osób. Program obejmował m.in.: omówienie celów strategicznych EA ze szczególnym uwzględnieniem nowej roli EA i związanych z tym zobowiązań (Projekt Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiający wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu), dyskusję nt. obecnej struktury organizacyjnej EA, a także potrzeb i sposobów finansowania EA.

 

Powrót