Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Spotkania

Spotkanie Komitetu ILAC AIC i Grupy ILAC PTCG, Warszawa 21-23 kwietnia 2009 r. 26-03-2009

W dniach 21-23 kwietnia 2009 roku w Hotelu Sofitel Victoria w Warszawie odbyły się spotkania działających przy  ILAC - International Laboratory Accreditation Cooperation - Komitetu ds. Akredytacji (ILAC Accreditation Issues Committee) oraz Grupy Roboczej ds. Badań Biegłości (ILAC Profficiency Testing Consultative Group). Polskie Centrum Akredytacji, zgodnie z harmonogramem prac ILAC, było organizatorem obu spotkań.

Celem działania Komitetu ds. Akredytacji jest między innymi harmonizacja procesów akredytacji prowadzonych przezczłonków ILAC w celu promocji wzajemnego uznawania wyników badań ułatwiającego swobodny przepływ towarów, identyfikacja potrzeb rynku dla umożliwienia członkom ILAC aktywnego uczestnictwa w decyzjach podejmowanych przez przemysł, organy administracji rządowej poszczególnych państw związanych z systemem oceny zgodności. Ponadto do zadań Komitetu należy opracowywanie wytycznych dotyczących określonych dziedzin badawczych objętych akredytacją oraz współpraca ze specjalistycznymi organizacjami międzynarodowymi, w tym WADA (World Anti-Doping Agency), OIML (International Organization of Legal Metrology), ISO CASCO w zakresie tworzenia i nowelizacji normy ISO 17025, komitetem ISO TC 212 odnośnie akredytacji laboratoriów medycznych.

Badania biegłości są narzędziem potwierdzającym zdolność laboratoriów do prowadzenia badań. Narzędzie to jest wykorzystywane przez jednostki akredytujace, organy administracji rządowej oraz organizacje branżowe. Rolą Grupy Roboczej ds. Badań Biegłości jest harmonizacja działań związanych z akredytacją organizatorów badań biegłości i prowadzenie szerokiej działalności na rzecz informowania o korzyściach wynikających z uczestnictwa w badaniach biegłości, tworzenie zasad polityki wykorzystywania badań biegłości w akredytacji oraz współpraca z ISO CASCO odnośnie opracowywania nowej normy międzynarodowej ISO/IEC 17043 dotyczącej organizacji i wykorzystania badań biegłości w akredytacji.

W spotkaniu Komitetu wzięły udział 44 osoby, natomiast w spotkaniu Grupy Roboczej 50 osób. Byli to przedstawiciele  jednostek akredytujących, laboratoriów, organizacji międzynarodowych działających w obszarze oceny zgodności oraz przedstawiciele organizatorów badań biegłości. Uczestnicy reprezentowali różne kraje świata, takie jak: Wielka Brytania, Chiny, Francja, Niemcy, USA, Norwegia, Kazachstan, Izrael, Płd. Afryka, Holandia, Kanada, Australia, Japonia, Czechy, Malezja, Tajwan, Egipt, Kenia, Szwajcaria. Ze strony Polski, w spotkaniach wzięli udział Dyrektor Polskiego Centrum Akredytacji, dr inż. Eugeniusz W. Roguski, który dokonał uroczystego otwarcia obrad, a także zastępca dyrektora PCA, Kierownik Biura ds. Akredytacji Pani Lucyna Olborska, Kierownik Działu Akredytacji Laboratoriów Badawczych, Pan Tadeusz Matras, Kierownik Działu Akredytacji Laboratoriów Wzorcujących Pan Ryszard Malesa, przedstawiciel PCA w ILAC AIC i ILAC PTCG, kierownik Działu Programowego-Laboratoria Pan Tomasz Wontorski, a także zaproszeni przez PCA goście.

Powrót