Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Dostępne programy

Badania biegłości 16-03-2018

Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze Sp. z o.o. , Ośrodek Badań Biegłości CLP-B LABTEST, posiadający od 2010 roku akredytację PCA w zakresie badan biegłości (PT 003), zaprasza do udziału w badaniach biegłości:

Programy PT objęte zakresem akredytacji nr PT 003

Program: Paliwa stałe PS/PT

-   Badania biegłości z zakresu badań fizykochemicznych węgla kamiennego:

 • Runda 72(Wk.2)PS (próbka laboratoryjna o uziarnieniu < 3,0 mm): zgłoszenia do 11 maja 2018 r., raport – 19 czerwca 2018 r.
 • Runda 73(Wk.1)PS (próbka analityczna o uziarnieniu < 0,2 mm): zgłoszenia do 30 sierpnia 2018 r., raport – 9 października 2018 r.
 • Runda 74(Wk.3)PS (próbka analityczna o uziarnieniu 0,2S): zgłoszenia do 28 września 2018 r., raport – 6 listopada 2018 r.
 • Runda 77(Wk.2)PS (próbka laboratoryjna o uziarnieniu < 3,0 mm): zgłoszenia do 16 listopada 2018 r., raport – 21 grudnia 2018 r.

-   Badania biegłości z zakresu badań fizykochemicznych biomasy stałej:

 • Runda 71(B)PS (próbka laboratoryjna < 1,0 mm): zgłoszenia do 20 kwietnia 2018 r., raport – 12 czerwca 2018 r.

-   Badania biegłości z zakresu badań fizykochemicznych koksu z węgla kamiennego:

 • Runda 75(K.1)PS (próbka 0,2 mm): zgłoszenia do 19 października 2018 r., raport – 30 listopada 2018 r.
 • Runda 76(K.2)PS (próbka 19,0-22,4 mm): zgłoszenia do 19 października 2018 r., raport – 30 listopada 2018 r.

Program: Środowisko ŚR/PT

-   Badania biegłości z zakresu oznaczania metali i ich związków na filtrach:

 • Runda 29(M.1)ŚR: zgłoszenia do 13 kwietnia 2018 r., raport – 29 maja 2018 r.

-   Badania biegłości z zakresu oznaczania stężenia tlenków węgla i azotu w powietrzu środowiska pracy:

 • Runda 30(P)ŚR: zgłoszenia do 9 maja 2018 r., raport – 5 czerwca 2018 r.
 • Runda 37(P)ŚR: zgłoszenia do 31 października 2018 r., raport – 5 grudnia 2018 r.

-   Badania biegłości z zakresu oznaczania związków organicznych w powietrzu środowiska pracy:

 • Runda 31(Zo.1)ŚR: zgłoszenia do 18 maja 2018 r., raport – 26 czerwca 2018 r.

-   Badania biegłości z zakresu oznaczania wolnej krystalicznej krzemionki w pyłach:

 • Runda 33(Wkk)ŚR: zgłoszenia do 15 czerwca 2018 r., raport – 14 sierpnia 2018 r.

-   Badania biegłości z zakresu oznaczania respirabilnego kwarcu i krystobalitu w pyłach:

 • Runda 34(Kk.1)ŚR: zgłoszenia do 15 czerwca 2018 r., raport – 14 sierpnia 2018 r.

-   Badania biegłości z zakresu oznaczania stężenia składników mieszanin gazowych:

 • Runda 32(G.5)ŚR (gaz kopalniany): zgłoszenia do 11 maja 2018 r., raport – 7 sierpnia 2018 r.
 • Runda 35(G.4)ŚR (siarkowodór i związki siarki): zgłoszenia do 1 października 2018 r., raport – 11 grudnia 2018 r.
 • Runda 36(G.1)ŚR (gaz ziemny): zgłoszenia do 1 października 2018 r., raport – 11 grudnia 2018 r.

Program: Odpady OD/PT

-   Badania biegłości z zakresu badań fizykochemicznych odpadów paleniskowych:

 • Runda 11(Opt.1)OD (próbka analityczna o uziarnieniu < 0,2 mm): zgłoszenia do 16 marca 2018 r., raport – 27 kwietnia 2018 r.

-   Badania biegłości z zakresu badań fizykochemicznych i oznaczania charakterystycznych temperatur topliwości popiołów lotnych z węgla kamiennego:

 • Runda 12(Opt.2)OD (próbka analityczna o uziarnieniu 0,063 mm): zgłoszenia do 6 kwietnia 2018 r., raport – 22 maja 2018 r.

-   Badania biegłości z zakresu oznaczania podatności odpadów (gleby) na wymywanie:

 • Runda 13(W.1)OD: zgłoszenia do 24 sierpnia 2018 r., raport – 2 października 2018 r.

-   Badania biegłości z zakresu badań fizykochemicznych odpadów palnych (paliwo alternatywne):

 • Runda 14(Pa.1)OD: zgłoszenia do 9 listopada 2018 r., raport – 18 grudnia 2018 r.

Program: Pobieranie próbek PP/PT

-   Badania biegłości z zakresu pobierania próbek węgla kamiennego ze zwału i przygotowania ich do badań laboratoryjnych:

 • Runda 13(Wk)PP: zgłoszenia do 9 marca 2018 r., raport – 17 kwietnia 2018 r.

-   Badania biegłości z zakresu pobierania próbek wód powierzchniowych z jezior naturalnych i sztucznych zbiorników zaporowych:

 • Runda 14(Wp)PP: zgłoszenia do 8 czerwca 2018 r., raport – 18 lipca 2018 r.

-   Badania biegłości z zakresu pobierania próbek wód powierzchniowych z rzek i strumieni:

 • Runda 15(Wp)PP: zgłoszenia do 8 czerwca 2018 r., raport – 18 lipca 2018 r.

Programy PT/ILC nie objęte zakresem akredytacji nr PT 003

Organizator deklaruje realizowanie programów PT/ILC zgodnie z wymaganiami normy ISO/IEC 17043. PCA podczas ocen w procesach akredytacji i nadzoru w laboratoriach badawczych ocenia zgodność programów PT/ILC i ich realizacji (w oparciu o dokumenty i zapisy) z wymaganiami normy ISO/IEC 17043.

Program: Pobieranie próbek (NA) PP-NA/PT

-   Badania biegłości z zakresu pobierania próbek biomasy:

 • Runda 7(B)PP-NA: zgłoszenia do 30 maja 2018 r., raport – 3 lipca 2018 r.

-   Badania biegłości z zakresu pobierania i analizy próbek wody basenowej:

 • Runda 8(Sc)PP-NA: zgłoszenia do 8 sierpnia 2018 r., raport – 14 września 2018 r.

-   Badania biegłości z zakresu pobierania wody basenowej:

 • Runda 9(Wb)PP-NA: zgłoszenia do 14 września 2018 r., raport – 13 listopada 2018 r.

-   Badania biegłości z zakresu pobierania wody do spożycia:

 • Runda 10(Ws)PP-NA: zgłoszenia do 5 października 2018 r., raport – 20 listopada 2018 r.

Pełna treść programów oraz szczegółowy harmonogram realizacji rund są dostępne na stronie internetowej organizatora: https://www.clpb.pl/badania-bieglosci/

Powrót