Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Dostępne programy

Badania biegłości 03-08-2018

Firma Doradcza ISOTOP s.c. A.Wilczyńska-Piliszek, S.Piliszek, akredytowany przez PCA organizator badań biegłości (nr akredytacji PT 006) informuje o planowanych badaniach biegłości:

Programy PT objęte zakresem akredytacji nr PT 006:

 • Tytuł: Badania biegłości z zakresu oceny narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (pobieranie i oznaczanie) – PM-PY
  Data i miejsce realizacji: 20 września 2018 – Gdańsk, 12 grudnia 2018 Gdańsk
 • Tytuł: Badania Biegłości z zakresu oceny narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (analiza wagowa) – PM-WAG
  Data realizacji: wrzesień 2018 – runda wysyłkowa, listopad 2018 – runda wysyłkowa
 • Tytuł: Badania Biegłości z zakresu pomiarów oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy – PM-OS
  Data i miejsce realizacji: 13 września 2018 – Kraków, 29 listopada 2018 –Gdańsk
 • Tytuł: Badania Biegłości z zakresu pomiarów hałasu na stanowiskach pracy (strategia 1 - pomiary z podziałem na czynności) - PM-HA
  Data i miejsce realizacji: 13 września 2018 – Kraków, 28 listopada 2018 –Gdańsk

 

Programy PT/ILC nie objęte zakresem akredytacji nr PT 006. Organizator deklaruje realizowanie programów PT/ILC zgodnie z wymaganiami normy ISO/IEC 17043. PCA podczas ocen w procesach akredytacji i nadzoru w laboratoriach badawczych analizować będzie zgodność programów PT/ILC i ich realizacji  (w oparciu o dokumenty i zapisy) z wymaganiami normy  ISO/IEC 17043.

 

ŚRODOWISKO PRACY

 • Tytuł: Badania Biegłości z zakresu oznaczania stężenia gazów w środowisku pracy za pomocą elektrycznych przyrządów o szybkim odczycie (CO) – PM-GAZ
  Data i miejsce realizacji: 21 września 2018 – Gdańsk, 11 grudnia 2018 – Gdańsk
 • Tytuł: Badań Biegłości z zakresu pomiarów drgań o działaniu ogólnym i miejscowym zgodnie z PN-EN 14253+A1:2011 oraz PN-EN ISO 5349-1:2004 i PN-EN ISO 5349-2:2004 – PM-DG
  Data i miejsce realizacji: 4 września 2018 – Gdańsk, 15 listopada 2018 - Gdańsk
 • Tytuł: Badania Biegłości z zakresu pomiarów środowiska cieplnego gorącego i umiarkowanego – PM-MIK
  Data realizacji: 11 październik – Gdańsk
 • Tytuł: Badania Biegłości z zakresu pomiarów wydatku energetycznego za pomocą wentylacji płuc – PM-WE
  Data realizacji: 11 październik – Gdańsk
 • Tytuł: Badania Biegłości z zakresu pomiarów oświetlenia awaryjnego na stanowiskach pracy - PM-OA
  Data i miejsce realizacji: 14 września 2018 – Kraków, 13 grudnia 2018 –Gdańsk
 • Tytuł: Badania Biegłości z zakresu wyznaczania metali na filtrach w środowisku pracy – PM-MET
  Data realizacji: październik – runda wysyłkowa
 • Tytuł: Badania Biegłości z zakresu oznaczania respirabilnej krystalicznej krzemionki (RKK) kwarc i krystobalit – PM-RKK
  Data realizacji: wrzesień – runda wysyłkowa
 • Tytuł: Badania Biegłości z zakresu oznaczania ditlenku azotu na stanowiskach pracy (analiza roztworu) – PM-NO
  Data realizacji: wrzesień – runda wysyłkowa
 • Tytuł: Badania Biegłości z zakresu oznaczania związków fluoru na stanowiskach pracy (analiza roztworu) – PM-HF
  Data realizacji: wrzesień – runda wysyłkowa
 • Tytuł: Badania Biegłości z zakresu oznaczania amoniaku na stanowiskach pracy (analiza roztworu) – PM-NH
  Data realizacji: grudzień – runda wysyłkowa

 

WODA I ŚCIEKI

 • Tytuł: Badania Biegłości z zakresu pobierania i analizy próbek wody basenowej - WB
  Data i miejsce realizacji: Wariant B (analiza) 16 październik 2018, 4 grudnia 2018 – runda wysyłkowa
 • Tytuł: Badaniach Biegłości z zakresu analiza fizykochemicznej wody (pH, przewodność elektryczna właściwa, chlorki, barwa) – PM-MK
  Data realizacji: październik – runda wysyłkowa
 • Tytuł: Badania Biegłości z zakresu analiz sensorycznych wody przeznaczonej do spożycia (smak, zapach) – PM-SEN
  Data realizacji: październik – runda wysyłkowa
 • Tytuł: Badaniach Biegłości z zakresu poboru próbek wody przeznaczonej do spożycia (analiza fizykochemiczna) – PM-PWS
  Data realizacji: 16 październik 2018 - Gdańsk

 

BADANIA ŚRODOWISKOWE

 • Tytuł: Badania Biegłości z zakresu pomiarów hałasu komunalnego i przemysłowego (pochodzącego od instalacji) – PM-HKP
  Data realizacji: 25 września 2018 - Gdańsk
 • Tytuł: Badania Biegłości z zakresu pomiarów hałasu komunikacyjnego – PM-KOM
  Data realizacji: 25 września 2018 - Gdańsk

 

Karty zgłoszeń oraz programy badań biegłości dostępne będą na stronie www.isotop.pl w zakładce "badania biegłości".

Powrót