Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Dostępne programy

Badania biegłości - ISOTOP s.c. 30-10-2018

Informujemy o możliwości uczestnictwa w badaniach biegłości realizowanych przez Firmę Doradczą ISOTOP s.c. A. Wilczyńska-Piliszek, S. Piliszek, akredytowanego przez PCA organizatora badań biegłości (nr akredytacji PT 006).

Programy PT objęte zakresem akredytacji nr PT 006:

Tytuł: Badania Biegłości z zakresu pomiarów hałasu na stanowiskach pracy (strategia 1 - pomiary z podziałem na czynności) - PM-HA
Data i miejsce realizacji: 28 listopada 2018 – Gdańsk

Tytuł: Badania Biegłości z zakresu pomiarów oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy – PM-OS
Data realizacji: 29 listopada 2018 – Gdańsk

Tytuł: Badania Biegłości z zakresu oceny narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (analiza wagowa) – PM-WAG
Data i miejsce realizacji: listopad – runda wysyłkowa

Tytuł: Badania Biegłości z zakresu oznaczania stężenia gazów (CO) w środowisku pracy za pomocą przyrządów o szybkim odczycie - PM-GAZ
Data i miejsce realizacji: 11 grudnia 2018 – Gdańsk

Tytuł: Badania Biegłości z zakresu oceny narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (pobieranie i oznaczanie) – PM-PY
Data i miejsce realizacji: 12 grudnia 2018 – Gdańsk

 

Programy PT/ILC nie objęte zakresem akredytacji nr PT 006. Organizator deklaruje realizowanie programów PT/ILC zgodnie z wymaganiami normy ISO/IEC 17043. PCA podczas ocen w procesach akredytacji i nadzoru w laboratoriach badawczych analizować będzie zgodność programów PT/ILC i ich realizacji  (w oparciu o dokumenty i zapisy) z wymaganiami normy  ISO/IEC 17043.

 

ŚRODOWISKO PRACY

Tytuł: Badań Biegłości z zakresu pomiarów drgań o działaniu ogólnym i miejscowym zgodnie z PN-EN 14253+A1:2011 oraz PN-EN ISO 5349-1:2004 i PN-EN ISO 5349-2:2004 – PM-DG
Data i miejsce realizacji: 15 listopada 2018 - Gdańsk

Tytuł: Badania Biegłości z zakresu pomiarów hałasu komunalnego i przemysłowego (pochodzącego od instalacji) – PM-HKP
Data realizacji: 20 listopada 2018 – Gdańsk

Tytuł: Badania Biegłości z zakresu wyznaczania wydatku energetycznego metodą tabelaryczną – PM-WT
Data realizacji: listopad – runda wysyłkowa

Tytuł: Badania Biegłości z zakresu poboru czynników chemicznych metodą na płuczki (NO, NO2) – PM-CCH
Data i miejsce realizacji: 6 grudnia 2018 –Gdańsk

Tytuł: Badania Biegłości z zakresu oznaczania amoniaku na stanowiskach pracy (analiza roztworu) – PM-NH
Data realizacji: grudzień – runda wysyłkowa

 

WODA I ŚCIEKI

Tytuł: Badania Biegłości z zakresu analizy próbek wody basenowej (pH, potencjał redox, chlor wolny, chlor związany) – PM-WB
Data i miejsce realizacji: 4 grudnia 2018 – runda wysyłkowa

 

Karty zgłoszeń oraz programy badań biegłości dostępne będą na stronie www.isotop.pl w zakładce "badania biegłości": http://isotop.pl/?page_id=91

Powrót