Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Jednostki certyfikujące wyroby

AC 119

PCA Z akres akredytacji Nr AC 119 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 119 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 15 październik 2018 r. KI ERO WNI K DZI AŁU

AKREDYTACJI BADAŃ I CERTYFIKACJI ŻYWNOŚCI HANNA TUGI Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AC 119 z dnia 4.04.2017 r. Cykl akredytacji od 7.04.2016 r. do 6.04.2021 r. Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można