Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy

ul. Podleśna 61; 01-673 Warszawa

Dane laboratorium:

Centrum Państwowej Służby ds. Bezpieczeństwa Budowli Piętrzących - OTKZ, Dział Chemii

ul. Podleśna 61; 01-673 Warszawa

Kontakt:

Telefon: 22 569-44-73 wew.: brak

Komórka: brak

Fax: 22 569-44-78

Email: urszula.dmitruk@imgw.pl

www: www.imgw.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik:  AB 1388AB 1388

Dziedziny badań:

  • Badania chemiczne, analityka chemiczna (C)
  • Badania właściwości fizycznych (N)
  • Pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek (P)

Obiekty:

  • Próbki środowiskowe, powietrze, woda, gleba, odpady, osady i ścieki
  • Wyroby konsumpcyjne przeznaczone dla ludzi - w tym żywność