Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Główny Instytut Górnictwa

Pl. Gwarków 1; 40-166 Katowice

Dane laboratorium:

Zakład Monitoringu Środowiska Laboratorium Analiz Odpadów Stałych

Pl. Gwarków 1; 40-166 Katowice

Kontakt:

Telefon: 32 259-22-80 wew.: brak

Komórka: brak

Fax: 32 259-22-73

Email: k.bojarska@gig.katowice.pl

www: www.gig.katowice.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik:  AB 146AB 146

Dziedziny badań:

  • Badania chemiczne, analityka chemiczna (C)
  • Badania właściwości fizycznych (N)

Obiekty:

  • Wyroby, materiały, obiekty budowlane
  • Powietrze
  • Paliwa