Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie Dział Laboratoryjny

ul. Spedytorska 6/7; 70-632 Szczecin

Dane laboratorium:

Oddział Laboratoryjny w Kamieniu Pomorskim

ul. Wolińska 7; 72-400 Kamień Pomorski

Kontakt:

Telefon: 91 321-07-46 wew.: brak

Komórka: brak

Fax: 91 321-07-46

Email: olkamienpomorski@wsse.szczecin.pl

www: www.wsse.szczecin.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AB 589AB 589

Dziedziny badań:

 • Badania chemiczne, analityka chemiczna (C)
 • Badania kliniczne medyczne i weterynaryjne (D)
 • Badania mikrobiologiczne (K)
 • Badania właściwości fizycznych (N)

Obiekty:

 • Obiekty i materiały biologiczne przeznaczone do badań
 • Próbki środowiskowe, powietrze, woda, gleba, odpady, osady i ścieki
 • Wyroby konsumpcyjne przeznaczone dla ludzi - w tym żywność