Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o.

ul. Łasicka 17; 59-700 Bolesławiec

Dane laboratorium:

Laboratorium

ul. Graniczna 48; 59-700 Bolesławiec

Kontakt:

Telefon: 75 734-67-23 wew.: brak

Komórka: brak

Fax: 75 640-19-11

Email: a.trybula@pwik.boleslawiec.pl

www: www.pwik.boleslawiec.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik:  AB 747AB 747

Dziedziny badań:

  • Badania chemiczne, analityka chemiczna (C)
  • Badania mikrobiologiczne (K)
  • Badania właściwości fizycznych (N)
  • Pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek (P)

Obiekty:

  • Próbki środowiskowe, powietrze, woda, gleba, odpady, osady i ścieki
  • Wyroby konsumpcyjne przeznaczone dla ludzi - w tym żywność