Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

TESMO Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 35 A; 05-816 Michałowice

Dane laboratorium:

Laboratorium

ul. Namysłowska 8 lok.2; 03-455 Warszawa

Kontakt:

Telefon: 22 498-75-19 wew.: brak

Komórka: brak

Fax:

Email: biuro@tesmo.pl

www: www.tesmo.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AB 872AB 872

Dziedziny badań:

 • Badania chemiczne, analityka chemiczna (C)
 • Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) (G)
 • Badania inne (M)
 • Badania właściwości fizycznych (N)
 • Pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek (P)

Obiekty:

 • Próbki środowiskowe, powietrze, woda, gleba, odpady, osady i ścieki
 • Maszyny, zakłady produkcyjne, wyposażenie - w tym instalacje jądrowe