Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o.

ul. Filtrowa 4; 26-600 Radom

Dane laboratorium:

Laboratorium Badawcze

ul. Filtrowa 4; 26-600 Radom

Kontakt:

Telefon: 48 383-16-10 wew.: 35

48 383-15-48 wew.: brak

Komórka: brak

Fax: 48 383-16-10

Email: lab.ocz@interia.pl

www: www.wodociagi.radom.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik:  AB 990AB 990

Dziedziny badań:

  • Badania chemiczne, analityka chemiczna (C)
  • Badania mikrobiologiczne (K)
  • Badania właściwości fizycznych (N)
  • Pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek (P)

Obiekty:

  • Próbki środowiskowe, powietrze, woda, gleba, odpady, osady i ścieki
  • Wyroby konsumpcyjne przeznaczone dla ludzi - w tym żywność