Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Elektrotechniki

ul. Pożaryskiego 28; 04-703 Warszawa

Dane laboratorium:

Laboratorium Badawcze

ul. Narwicka 1; 80-557 Gdańsk

Kontakt:

Telefon: 58 343-12-91 wew.: brak

Komórka: brak

Fax: 58 343-12-95

Email: laboratorium@iel.gda.pl

www: laboratorium.iel.gda.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik:  AB 007AB 007

Dziedziny badań:

  • Badania elektryczne i elektroniczne (E)
  • Badania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) (F)
  • Badania ogniowe (H)
  • Badania mechaniczne, badania metalograficzne (J)
  • Badania właściwości fizycznych (N)

Obiekty:

  • Wyroby i wyposażenie elektryczne