Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

ul. Postępu 9; 02-676 Warszawa

Dane laboratorium:

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

ul. Cementowa 8; 31-983 Kraków

Kontakt:

Telefon: 12 683-79-00 wew.: brak

12 423-67-77 wew.: brak

Komórka: brak

Fax: 12 683-79-01

Email: info_krakow@icimb.pl

www: www.icimb.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AB 054AB 054

Dziedziny badań:

 • Badania chemiczne, analityka chemiczna (C)
 • Badania ogniowe (H)
 • Badania mechaniczne, badania metalograficzne (J)
 • Badania właściwości fizycznych (N)
 • Pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek (P)

Obiekty:

 • Wyroby budowlane, materiały budowlane, obiekty budowlane
 • Próbki środowiskowe, powietrze, woda, gleba, odpady, osady i ścieki
 • Paliwa i materiały smarne
 • Szkło i ceramika