Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach

ul. Jagiellońska 68; 25-734 Kielce

Dane laboratorium:

Dział Laboratoryjny

ul. Jagiellońska 68; 25-734 Kielce

Kontakt:

Telefon: 41 365-54-14 wew.: brak

Komórka: brak

Fax: 41 345-18-73

Email: laboratorium@wsse-kielce.pl

www: www.wsse-kielce.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AB 552AB 552

Dziedziny badań:

 • Badania chemiczne, analityka chemiczna (C)
 • Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) (G)
 • Badania mikrobiologiczne (K)
 • Badania właściwości fizycznych (N)
 • Badania radiochemiczne i promieniowania - w tym nuklearne (O)
 • Pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek (P)
 • Badania sensoryczne (Q)

Obiekty:

 • Produkty rolne
 • Obiekty i materiały biologiczne przeznaczone do badań
 • Wyroby i wyposażenie elektryczne
 • Powietrze
 • Szkło i ceramika
 • Wyposażenie medyczne
 • Papier, tektura
 • Wyroby z tworzyw sztucznych i gumy
 • Żywność