Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile

al. Wojska Polskiego 43; 64-920 Piła

Dane laboratorium:

Oddział Laboratoryjny

al. Wojska Polskiego 43; 64-920 Piła

Kontakt:

Telefon: 67 351-98-00 wew.: brak

Komórka: brak

Fax: 67 351-98-00

Email: laboratorium.lbwig@psse-pila.pl

www: brak

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AB 616AB 616

Dziedziny badań:

 • Badania chemiczne, analityka chemiczna (C)
 • Badania mikrobiologiczne (K)
 • Badania właściwości fizycznych (N)
 • Pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek (P)
 • Badania sensoryczne (Q)

Obiekty:

 • Obiekty i materiały biologiczne przeznaczone do badań
 • Powietrze
 • Żywność